Undersökning: Stöd läsningen på lågstadiet

Många elever som behöver särskilt stöd för att lära sig läsa och skriva i svenska skolor får inte det. Det visar en ny undersökning från Lärarnas Riksförbund. - Arbetet med läsförståelse i skolan måste stärkas, säger förbundsordförande Bo Jansson. Intervjuare: Mats Ögren Wanger.