Vad kan forskarutbildade lärare bidra med på skolan?

För textning, klicka på "CC" i nedre högra hörnet av filmen.

Publicerad

Samtal med Lektor Josefin Reimark och forskarstuderande läraren Catherine Couturier om att forska som en del i sin profession. Samtalet leds av Sten Hagberg från Lärarnas Riksförbund