Våga använda SMARTboard i undervisningen

Pristagarna i SMARTboard-tävlingen, Skolans Dag 2012