Val av 1e vice ordförande kongress 2012

Uppdaterad

Punkt 14b Val av 1e vice ordförande där valberedningen nominerade Bo Jansson som därefter också valdes av kongressen.