Val av 2e vice ordförande kongress 2012

Publicerad

Punkt 14c. Val av 2e vice ordförande där valberedningen nominerade Anders Almgren som därefter också valdes av kongressen genom röstning.