Val av arvoderingsnämnd kongress 2012

Publicerad

Punkt 18. Val av 3st ledamöter varav en sammankallande, samt 2st suppleanter till arvoderingsnämnden.