Val av Dechargeutskott kongress 2012

Uppdaterad

Punkt 17. Val av Dechargeutskott; 1 ordförande, 4 ledamöter och 5 suppleanter.