Val av förbundsstyrelse kongress 2012

Publicerad

Punkt 15a. Val av 12 st ordinarie ledamöter av förbundsstyrelsen.