Val av förbundsstyrelse suppleanter kongress 2012

Punkt 15b. Val av 6 st suppleanter till förbundsstyrelsen.