Val av revisorer ordinarie och suppleanter kongress 2012

Publicerad

Punkt 16. Val av 3 revisorer och 3 suppleanter, varav 1 ordinarie och en suppleant ska vara auktoriserade.