Val av valberedning kongress 2012

Publicerad

Punkt 20. Val av ordförande, 6 ledamöter och 4 suppleanter i en valberedning.