Vem är värd att satsa på? En tredjedel av eleverna slås ut

För textning, klicka på "CC" i nedre högra hörnet av filmen.

Trenden visar att skolan och även hela samhället håller på att slitas isär. Frågan om en likvärdig skola har blivit en ödesfråga både på kort och lång sikt. Idéhistoriker Sverker Sörlin och Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén i ett samtal om bildningens och kunskapens betydelse för varje individ och för hela vårt land. Samtalsledare: Mia Bohlin, Lärarnas Riksförbund