Viktigast öka läraryrkets status

Publicerad

Den viktigaste skolfrågan just nu är att öka läraryrkets status och attraktionskraft. Det säger utbildningsminister Jan Björklund, Fp. (Skolvärlden.se juli 2012)