Vilken roll spelar skolan för samhällets hantering av flyktingkrisen?

För textning, klicka på "CC" i nedre högra hörnet av filmen.

Vilka är utmaningarna för skolor som tar emot nyanlända elever? Vad behövs för att stärka skolornas förutsättningar att ta emot nyanlända på ett bra sätt? Detta är några av de frågor som tas upp på det andra i en serie seminarier som LO, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet står bakom genom projektet Ge alla elever samma chans. (1tim27min 26/11-2015)