Yttrandefrihet och demokrati i skolan

Ett samtal om yttrandefrihet, demokrati och värdegrundens betydelse för ett mänskligare samhällsklimat. Bör skolan ges mer ansvar? Hur kan lärarnas roll och betydelse förstärkas? Ett samtal om yttrandefrihet, demokrati och värdegrundens betydelse för ett mänskligare samhällsklimat. Medverkande: Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund, Mona Sahlin, fd partiledare och Nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, Bengt Westerberg, fd partiledare, styrelseproffs och debattör, Dilsa Demirbag-Sten, författare och debattör, Lovisa Fhager Havdelin, projektledare Teskedsorden.