Yttrandefrihet och skolan - allvarligt talat

För textning, klicka på "CC" i nedre högra hörnet av filmen.

Publicerad

Genom sociala medier och internet sker dagligen nätpubliceringar där många medborgare blivit publicister i en mening. Även en tonåring fattar publicistiska beslut på nätet, utan att alltid förstå det själv. Det ligger i skolans uppdrag att förvalta och undervisa om rättigheter såsom yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighetsprincipen – viktiga grundbultar i en demokrati. Ett sätt att värna demokratiska rättigheter är att väva in dem i utbildningssystemet och ge eleverna kunskaper om det fria ordet och dess gränser. Medverkande: Ola Sigvardsson, PO, Lena Andersson, journalist och författare, Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Elza Dunkels, forskare, och Ewa Thorslund, direktör Statens medieråd. Moderator: Cecilia Garme, journalist. (Från Bokmässan 22 sept 2016)