AcadeMedia

Här hittar du material som kommer från den tidigare lokala webbplatsen. Direktadress till den här sidan är www.lr.se/academedia

Kontakta oss

Vi nås alla genom den gemensamma adressen academedia@lr.se. För akuta medlemsärenden hänvisas till Medlemsjouren. Under Verksamhetsområden nedan kan du se vilket ombud som har ansvar för respektive verksamhetsområde inom AcadeMedia.

Om du skickar e-post till oss

 • Ange gärna i ämnesfältet vilket verksamhetsområde (vilken skola) som ärendet gäller.
 • Om du tidigare har haft kontakt med ett enskilt ombud, ange då också gärna namnet på denne.
 • Observera att det kan dröja någon dag innan du kan få svar på ditt e-postmeddelande. Vi svarar så snabbt vi kan.

Avtal

Samtliga avtal som är aktuella för våra skolor finns att ladda ner längst ner på sidan. Är du osäker på vilka avtal som gäller din skola, kolla denna förteckning.PDF

ACADEMEDIA LR-förening

Lärarnas Riksförbunds ambition är att kunna vara med och påverka där beslut fattas inom AcadeMedia och detta är anledningen till att det finns en LR-förening inom förbundet (tidigare koncernförening). LR AcadeMedia bildades den 19 mars 2014 inom ramen för det gemensamma samverkansavtalet.

Sedan januari 2016 har vi två arbetstagarrepresentanter i Academedias bolagsstyrelselänk till annan webbplats, det högsta beslutande organet inom Academedia. I dagsläget är det Sofia Lundström (ordinarie) och Anna Lundmark Boman (suppleant) som har dessa roller.

På många arbetsplatser finns ombud för förbundet och lokalavdelningar. Vi är för närvarande 7 föreningsombud och biträdande föreningsombud (tidigare verksamhetsombud) som jobbar deltid inom LR AcadeMedia. Varje ombud ansvarar för ett verksamhetsområde.

Vi har en nedladdningsbar informationsbroschyr om koncernföreningenPDF (version 2019/2020) som går att skriva ut och ha på arbetsplatsen och sprida till medlemmar, nya som gamla.

LR AcadeMedia arbetar framför allt på tre nivåer:

Koncernnivå

Koncernnivå innebär att vi arbetar mot AcadeMedia och de beslut som fattas av ledningen för Academedia med VD Marcus Strömberg som högst ansvarig. På denna nivå företräder vårt föreningsombud Andrés Jerez och vårt biträdande föreningsombud Maria Carnehult Strid våra intressen.

Verksamhetsområden

Nästa nivå är de olika verksamhetsområdena. De verksamhetsområden som finns inom AcadeMedia är:

 • Förskolor
 • Grundskolor – Pysslingen och Vittra
 • Academedias gymnasieskolor- fördelat på fem olika segment
 • Vuxenutbildning

Enheter

Nästa nivå - som också är den nivån som ligger närmast oss medlemmar - är på enhetsnivå. Här företräds vi av lokalombud om detta finns på enheten. Lokalombuden kan ta kontakt med oss föreningsombud om man har frågor kring eller behöver hjälp i det fackliga arbetet. Lokalombuden kommer också i större omfattning än medlemmar få tillgång till och information om vad som sker på verksamhetsområdesnivå och koncernnivå.

Verksamhetsområden

AcadeMedias gymnasieskolor

I detta verksamhetsområde ingår alla gymnasieskolor som finns inom Academedia.

Fredrik Astin

Ansvarig för:

 • NTI (inkl IT-gymnasiet)
 • Drottning Blanka (inkl Plus och Hagströmska Uppsala)

Facklig tid: ons-fre

Fredrik Astin
Biträdande föreningsombud
fredrik@lr-academedia.com

072-5509068

Sofia Lundström

Ansvarig för:

 • Kreativa gymnasieområdet:
  • LBS
  • Internationella Hotell och Restaurangskolan (IHR)
  • Designgymnasiet
  • Hagströmska Falun
  • Rytmus
 • Teoretiska gymnasieområdet:
  • Klara gymnasium (inkl MEG och Hermods)
  • Sjölins
  • ProCivitas

Facklig tid: tis em, ons-tor

Sofia Lundström
Biträdande föreningsombud
sofia@lr-academedia.com
070-2018351

Rosie Nieminen Norling

Ansvarig för:

 • Praktiska gymnasieområdet:
  • Praktiska
  • Framtidsgymnasiet
  • Hagströmska Linköping
  • Didaktus

Facklig tid: ons-fre

Rosie Nieminen Norling
Biträdande föreningsombud
rosie@lr-academedia.com
072-4024666

Andrés Jerez kommer att ha en samordnande roll och inte ansvara för någon specifik skola.

Andrés Jerez
Föreningsombud
andres.jerez@lr.se
070-4029656

Pysslingen förskolor​

I detta verksamhetsområde ingår Pysslingens förskolor.

Anna Lundmark Boman

Biträdande föreningsombud
anna@lr-academedia.com
076-1016538

Facklig tid: ons-tor, fre em

Maria Carnehult Strid

Biträdande föreningsombud
maria@lr-academedia.com
072-5389665

Facklig tid: tis-fre


Grundskolor inom Academedia

I detta verksamhetsområde ingår Pysslingen grundskolor, Fenestra, Petersven skolorna, Norrskenets friskolor, Primaskolan, Pops, samt Vittras grundskolor.

Anna Lundmark Boman

Biträdande föreningsombud
anna@lr-academedia.com
076-1016538

Maria Carnehult Strid

Biträdande föreningsombud
maria@lr-academedia.com
072-5389665


Vuxenutbildning

I detta verksamhetsområde ingår AcadeMedia Eductus, Didaktus utbildningar, Hermods, Movant, KUI, Yrkeshögskolan, vuxenut­bildningar, Utbildningsborgen med flera.

Maria Carnehult Strid

Biträdande föreningsombud
maria@lr-academedia.com
072-5389665

Christian Liljeros

Biträdande föreningsombud
christian@lr.academedia.com
076-0376293

 

Centrala avtal

Aktuella centrala avtal som berör skolor inom Academedia. Vilket kollektivavtal som gäller din skola kan du se här.PDF

Filer för nedladdning

Lokala avtal

Aktuella lokala avtal som berör skolor inom Academedia. Vilket lokalt kollektivavtal som gäller din skola kan du se här.PDF

 

Filer för nedladdning

Ombudsmaterial

Logga in för att ta del av innehållet

Text


Uppdaterad