AcadeMedia

Här hittar du material som kommer från den tidigare lokala webbplatsen. Direktadress till den här sidan är www.lr.se/academedia

Kontakta oss

Vi nås alla genom den gemensamma adressen academedia@lr.se. För akuta medlemsärenden hänvisas till Medlemsjouren. Under Verksamhetsområden nedan kan du se vilket ombud som har ansvar för respektive verksamhetsområde inom AcadeMedia.

Om du skickar e-post till oss

 • Ange gärna i ämnesfältet vilket verksamhetsområde (vilken skola) som ärendet gäller.
 • Om du tidigare har haft kontakt med ett enskilt ombud, ange då också gärna namnet på denne.
 • Observera att det kan dröja någon dag innan du kan få svar på ditt e-postmeddelande. Vi svarar så snabbt vi kan.

Avtal

Samtliga avtal som är aktuella för våra skolor finns att ladda ner längst ner på sidan. Är du osäker på vilka avtal som gäller din skola, kolla denna förteckning. Pdf, 60 kB.

RSO Regionala Skyddsombud

Inom AcadeMedia har vi ett antal Regionala skyddsombud.

RSO utses av LR AcadeMedia och kan träda in på enheter där det saknas skyddskommitté och agerar som stöd till de lokala skyddsombuden vid behov.

Om du behöver hjälp med arbetsmiljöfrågor så vänder du dig i första hand till ditt skyddsombud på skolan. Finns det inget skyddsombud så hör av dig till en av oss RSO:er. Är du skyddsombud och behöver råd, hjälp eller stöd är du också välkommen att höra av dig.

Vänd dig i första hand till den som är ansvarig inom ditt område.

ACADEMEDIA LR-förening

Lärarnas Riksförbunds ambition är att kunna vara med och påverka där beslut fattas inom AcadeMedia och detta är anledningen till att det finns en LR-förening inom förbundet (tidigare koncernförening). LR AcadeMedia bildades den 19 mars 2014 inom ramen för det gemensamma samverkansavtalet.

Sedan januari 2016 har vi två arbetstagarrepresentanter i Academedias bolagsstyrelse Länk till annan webbplats., det högsta beslutande organet inom Academedia. I dagsläget är det Anna Lundmark Boman (ordinarie) och Christian Liljeros (suppleant) som har dessa roller.

På många arbetsplatser finns ombud för förbundet och lokalavdelningar. Vi är för närvarande 7 föreningsombud och biträdande föreningsombud (tidigare verksamhetsombud) som jobbar deltid inom LR AcadeMedia. Varje ombud ansvarar för ett verksamhetsområde.

LR AcadeMedia arbetar framför allt på tre nivåer:

Koncernnivå

Koncernnivå innebär att vi arbetar mot AcadeMedia och de beslut som fattas av ledningen för Academedia med VD Marcus Strömberg som högst ansvarig. På denna nivå företräder vårt föreningsombud Andrés Jerez och vårt biträdande föreningsombud Maria Carnehult Strid våra intressen.

Verksamhetsområden

Nästa nivå är de olika verksamhetsområdena. De verksamhetsområden som finns inom AcadeMedia är:

 • Förskolor
 • Grundskolor – Noblaskolorna, Innovitaskolorna, Montessori Mondial, Pops skolor samt även Vittras grundskolor.
 • Academedias gymnasieskolor- fördelat på fem olika segment
 • Vuxenutbildning

Enheter

Nästa nivå - som också är den nivån som ligger närmast oss medlemmar - är på enhetsnivå. Här företräds vi av lokalombud om detta finns på enheten. Lokalombuden kan ta kontakt med oss föreningsombud om man har frågor kring eller behöver hjälp i det fackliga arbetet. Lokalombuden kommer också i större omfattning än medlemmar få tillgång till och information om vad som sker på verksamhetsområdesnivå och koncernnivå.

Verksamhetsområden

Pysslingen förskolor​

I detta verksamhetsområde ingår Pysslingens förskolor.

Julius Merino

Biträdande föreningsombud
Regionalt skyddsombud
julius@lr-academedia.com
076-1370893

Facklig tid: ons-tor

Grundskolor inom Academedia

I detta verksamhetsområde ingår Noblaskolorna, Innovitaskolorna, Montessori Mondial, Pops skolor samt även Vittras grundskolor.

Anna Lundmark Boman

Biträdande föreningsombud
Regionalt skyddsombud
anna@lr-academedia.com
076-1016538

Facklig tid: ons-fre

På Vittra även:

Anna Svahlin

Biträdande föreningsombud
Regionalt skyddsombud
annas@lr-academedia.com
076-1088061

Facklig tid: onsdag, torsdag och halva fredag


Vuxenutbildning

I detta verksamhetsområde ingår Eductus, Hermods, Movant, KUI, Linguista med flera.

Anna Svahlin

Biträdande föreningsombud
Regionalt skyddsombud
annas@lr-academedia.com
076-1088061

Facklig tid: onsdag, torsdag och halva fredag

Academedia koncernnivå

Maria Carnehult Strid kommer att ha en samordnande roll och inte ansvara för någon specifik skola.

Maria Carnehult Strid

Biträdande föreningsombud
Regionalt skyddsombud
maria@lr-academedia.com
072-5389665

Christian Liljeros

Biträdande föreningsombud
Regionalt skyddsombud
christian@lr-academedia.com
076-0376293

AcadeMedias gymnasieskolor

I detta verksamhetsområde ingår alla gymnasieskolor som finns inom Academedia.

Christian Liljeros

Biträdande föreningsombud
Regionalt skyddsombud
christian@lr-academedia.com
076-0376293

Under våren ansvarig för:

 • Drottning Blanka:
  • Drottning Blanka
  • Snitz
  • Cybergymnasiet

Biträdande föreningsombud
Regionalt skyddsombud
maria@lr-academedia.com
072-5389665 

Julius Merino

Biträdande föreningsombud
Regionalt skyddsombud
julius@lr-academedia.com
076-1370893

Ansvarig för:

 • Teoretiska gymnasieområdet:
  • Klara gymnasium
  • Sjölins
  • ProCivitas

Facklig tid: ons-tor

Rosie Nieminen Norling

Biträdande föreningsombud
Regionalt skyddsombud
rosie@lr-academedia.com
072-4024666

Ansvarig för:

 • Praktiska gymnasieområdet:
  • Praktiska
  • Framtidsgymnasiet
  • Hagströmska Linköping
  • Didaktus
 • NTI

Facklig tid: mån em, ons-fre

Karin Hogström

Biträdande föreningsombud
Regionalt skyddsombud
karin@lr-academedia.com
076-1371056

Ansvarig för:

 • Kreativa gymnasieområdet:
  • LBS
  • IHR
  • Designgymnasiet
  • Hagströmska Falun
  • Rytmus

Centrala avtal

Aktuella centrala avtal som berör skolor inom Academedia. Vilket kollektivavtal som gäller din skola kan du se här. Pdf, 60 kB.

Filer för nedladdning

Lokala avtal

Aktuella lokala avtal som berör skolor inom Academedia. Vilket lokalt kollektivavtal som gäller din skola kan du se här. Pdf, 60 kB.

Filer för nedladdning

Ombudsmaterial

Logga in för att ta del av innehållet

Text

Text


Uppdaterad