Kungsbacka

Lokala dokument och referensmaterial

Här hittar du material som kommer från den tidigare "lokala webbplatsen".

Kontakta oss

Vi nås alla genom den gemensamma adressen kungsbacka@lr.se. För akuta medlemsärenden hänvisas till Medlemsjouren.


LR KUNGSBACKA

Ordföranden leder verksamheten inom kommunföreningen som består av de olika lokalavdelningarna på respektive skola och arbetsplats, oavsett huvudman.

Våra ombud

Enkät om deltid

Vi har gjort en enkätundersökning för att få en bild av varför våra medlemmar jobbar deltid. Arbetsgivaren har åsikten att "Fler ska jobba mer" men vi undrar nog istället om inte "Färre fått det värre"?

Är du intresserad av en power-point-presentation över resultatet, så maila till facket.lararnas.riksforbund@kungsbacka.se
eller klicka på länken till höger. Tack till alla er som tog er tid att svara!

Filer för nedladdning


Ombudsmaterial

Logga in för att ta del av innehållet

Arbetsmiljölänkar

Nedan finns ett antal olika länkar upplagda efter de temata som är viktigast i SAM. Alla är hämtade från myndigheter eller organisationer som har centrala roller i detta arbete antingen utifrån ett fackligt/­arbetsgivarperspektiv, eller utifrån sin roll som utbildare för offentlig sektor. Listan gör inga anspråk på att vara komplett, utan ska ses som en hjälp i att hitta information.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS 2001
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/systematiskt-arbetsmiljoarbete-afs-20011-foreskrifter/länk till annan webbplats

Arbeta med arbetsmiljön, SAM, filmer
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/?hl=filmlänk till annan webbplats

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/tips-och-vagledning-till-ditt-arbetsmiljoarbete/länk till annan webbplats

Arbetsplatsers utformning
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbetsplatsens-utformning-afs-20092-foreskrifter/länk till annan webbplats

Arbetsskada
httpslänk till annan webbplats://insidan.kungsbacka.se/medarbetare1/arbetsmiljo/Systematiskt-arbetsmiljoarbete/Olycksfall-ohalsa-och-tillbudlänk till annan webbplats/länk till annan webbplats

https://anmalarbetsskada.selänk till annan webbplats/länk till annan webbplats

Digital stress
Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställninglänk till annan webbplats

Sunt arbetsliv om digital stresslänk till annan webbplats

Dolda faror, filmer
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/dolda-faror-i-arbetsmiljon/länk till annan webbplats

Ensamarbete
AFS 1982:3länk till annan webbplats

Frågor och svar
www.arbetsmiljoupplysningen.selänk till annan webbplats

Hot och våld
AFS 1993:2länk till annan webbplats

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/hot-och-vald/länk till annan webbplats

httplänk till annan webbplats://www.prevent.se/arbetsliv/artikel/tema---ny/hot-och-vald-pa-jobbet/vad-sager-lagen-om-hot-och-valdlänk till annan webbplats/länk till annan webbplats

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/kunskapssammanstallningar/hot-och-vald-i-skolan---en-enkatstudie-bland-larare-och-elever-rap-201115-kunskapssammanstallning/?hl=incidentlänk till annan webbplats

Hot och våld, checklista
https://www.av.se/globalassets/filer/checklistor/kartlagg-risker-for-hot-vald-arbetsmiljon-checklista.pdflänk till annan webbplats

Kränkande särbehandling
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/mobbning/länk till annan webbplats

Rutiner för hantering av trakasserier och kränkande särbehandlinglänk till annan webbplats

Stress (arbetsrelaterad), förebygga
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/broschyrer/forebygg-arbetsrelaterad-stress-adi688-broschyr/länk till annan webbplats

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/stress/länk till annan webbplats

Tillbud/incident
https://insidan.kungsbacka.se/medarbetare11/Arbetsmiljo--halsalänk till annan webbplats/länk till annan webbplats

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/rapportera-tillbuden-forebygg-ohalsa-coh-olyckor-i-arbetet-broschyr-adi306.pdf?hl=tillbudsrapporteringlänk till annan webbplats