Linköping

Lokala dokument och referensmaterial

Här hittar du material som kommer från den tidigare "lokala webbplatsen".

Kontakta oss:

Se nedan. För akuta medlemsärenden hänvisas till LR:s medlemsjour 08 613 27 00, Medlemsjouren.

LR LINKOPING

Ordföranden leder verksamheten inom kommunföreningen som består av de olika lokal­avdelningarna på respektive skola och arbetsplats, oavsett huvudman.

Våra ombud

Timo Järvinen

Kommunföreningens ordförande och kommunombud
timo.jarvinen@linkoping.se
076-118 53 87
013-26 33 87


Kommunföreningens arbetsutskott (AU)

Timo Järvinen
Kommunföreningens ordförande och kommunombud.
Birgittaskolan.
timo.jarvinen@linkoping.se
076-118 53 87
013-26 33 87

Ansvarar för styrelsemöten, frågor som berör kommunföreningens kontakter med arbetsgivaren och leder AU:s arbete. Ansvarar för MBL-förhandlingar med Kommunstyrelsen.

Karin Bäckstedt
Vice ordförande. Huvudskyddsombud. Biträdande föreningsombud.
Anders Ljungstedts Gymnasium
linkoping@lr.se
070-301 55 73
013-20 73 53 (exp)

Huvudskyddsombudet har det övergripande ansvaret för skydds– och arbetsmiljöfrågor. Sköter kontakten med skyddsombuden.

Malin Bjärnlid
Biträdande föreningsombud, bitr. huvudskyddsombud, sekreterare.
Anders Ljungsteds Gymnasium. linkoping@lr.se
076-8416222

Ansvarar för MBL-förhandlingar med Utbildningsförvaltningen. Ansvarar också för MBL-förhandlingar för verksamhetsområde Special och Stöd.

Anders Hellmér
Bitr. föreningsombud, bitr. huvud­skydds­ombud och kassör.
Katedralskolan.
linkoping@lr.se
070-2860595

Ansvarar för MBL-förhandlingar med Bildningsnämnden. Ansvarar också för MBL-förhandlingar för verksamhetsområde F-6 nordväst.

Mia Allinggård

Bitr. föreningsombud, bitr. huvudskyddsombud.
Bäckskolan.
linkoping@lr.se
070-5773733

Ansvarar för MBL-förhandlingar med Barn– och Ungdomsnämnden. Ansvarar också för MBL-förhandlingar för verksamhetsområde F-6 sydöst.

Sofia Moberg
Bitr. föreningsombud, bitr. huvudskyddsombud.
Linghemsskolan.
linkoping@lr.se
073-9079554

Ansvarar för MBL-förhandlingar för verksamhetsområde 7-9.

Medlemsbrev Linköping

Här hittar du tidigare nummer av medlemsbrevet Facket och skolan.

Filer för nedladdning

Lokala avtal

Gällande överenskommelser:

Förstelärare

Kommunföreningen har slutit ett avtal avseende arbetsvillkoren för förstelärare anställda av Linköpings kommun. För mer information klicka på länken till höger.

Lokalt arbetstidsavtal för Vux på Birgittaskolan

Kommunföreningen har slutit ett avtal avseende arbetstid för lärare som arbetar på vuxenutbildningen på Birgittaskolan i Linköpings kommun. För mer information klicka på länken till höger.

Lokalt flextidsavtal för SFI på Birgittaskolan

Kommunföreningen har slutit ett avtal avseende flextid för lärare som arbetar på SFI på Birgittaskolan i Linköpings kommun. För mer information klicka på länken till höger.

Lokala arbetstidsavtal på Ekkälleskolan, Harvestadsskolan och Elsa Brändströms skola

Kommunföreningen har tidigare slutit olika arbetstidsavtal på dessa skolor i syfte att prova olika varianter. Dessa avtal har nu prolongerats i ytterligare ett år. För mer information klicka på länkarna till höger.


Filer för nedladdningUppdaterad