Sök föreningar

Här hittar du kontaktuppgifter till våra föreningar

Alla medlemmar på en skola eller arbetsplats bildar tillsammans en lokalavdelning. Lokalavdelningarna ingår i en kommunförening, eller på friskoleområdet i en särskild förening. Kommunföreningar och särskilda föreningar förhandlar med arbetsgivaren, tecknar lokala kollektivavtal och driver individärenden.

För fackliga frågor ska du som är medlem i första hand ta kontakt med ditt lokalombud på arbetsplatsen, eller ditt ombud i din förening. Här hittar du ditt ombud eller på Min Sida.