Vilket distrikt tillhör du?

Hitta ditt distrikt i LR-Sverige

Det finns 29 distrikt i LR-Sverige. Din arbetsplats, oavsett huvudman, hör till den geografiska kommun inom vilken arbetsplatsen ligger. På kartan kan du se vilket distrikt respektive geografisk kommun tillhör.


KONTAKT

Distriktsordföranden


Distrikt Blekinge

Niclas Wahlgren

Mejla

Distrikt Dalarna

Hanna Meijer Holmqvist

Mejla

Distrikt Fyrbodal

Annika Levander

Mejla

Distrikt Gotland

Rosita Sundh

Mejla

Distrikt Gävleborg

Björn Brolund

Mejla

Distrikt Göteborgs stad

Cecilia Warnholtz

Mejla

Distrikt Göteborgsringen

Thomas Hunter

Mejla

Distrikt Halland

Sten Hagberg

Mejla

Distrikt Jämtland

Kerstin Lindberg

Mejla

Distrikt Jönköping

Lisbeth Ritzman

Mejla

Distrikt Kalmar

Ann-Katrin Wijk

Mejla

Distrikt Kristianstad

Lars Nilsson

Mejla

Distrikt Kronoberg

Ronnie Johansson

Mejla

Distrikt Malmö Stad

Johan Åström

Mejla

Distrikt Malmöhus

Maria Westlund

Mejla

Distrikt Norrbotten

Therese Innergård

Mejla

Distrikt Roslagen Attunda

Pernilla Fransson

Mejla

Distrikt Sjuhärad

Fredrik Ganning

Mejla

Distrikt Skaraborg

Johan Magnusson

Mejla

Distrikt Stockholm stad

Britt-Marie Selin

Mejla

Distrikt Södermanland

Johan Dunér

Mejla

Distrikt Södertörn

Jörgen Krüsell

Mejla

Distrikt Uppsala

Jenny Wibrell

Mejla

Distrikt Värmland

Björn de Boer 

Mejla

Distrikt Västerbotten

Åsa Dahlberg

Mejla

Distrikt Västernorrland

Åsa Elfving

Mejla

Distrikt Västmanland

Solveig Nygren

Mejla

Distrikt Örebro

Carin Arnesson

Mejla

Distrikt Östergötland

Anette Sundqvist

MejlaUppdaterad