Vilket distrikt tillhör du?

Hitta ditt distrikt i LR-Sverige

Det finns 29 distrikt i LR-Sverige. Din arbetsplats, oavsett huvudman, hör till den geografiska kommun inom vilken arbetsplatsen ligger. På kartan kan du se vilket distrikt respektive geografisk kommun tillhör.


Uppdaterad