Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Så får du hjälp

Den absoluta merparten av allt fackligt arbete inom Lärarnas Riksförbund utförs av förtroendevalda företrädare. Förbundets anställda, regionalt och centralt, utgör stöd- och servicefunktioner till de förtroendevalda ombuden.

De förtroendevalda ombuden verkar för medlemmarna inom ramen för sin anställning, med stöd av lag och avtal.

Deras förtroendeuppdrag måste alltid innehålla en ideell komponent – i likhet med andra föreningsuppdrag – men i grund och botten måste de tillförsäkras samma rättigheter vad gäller arbetsvillkor som övriga medlemmar.