Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Lokalombudet på arbetsplatsen

Lokalombudet och skyddsombudet är valt av kollegorna på din arbetsplats för att företräda Lärarnas Riksförbunds medlemmar i olika frågor.

Lokalombudet hanterar de frågor som arbetsgivaren ska förhandla om enligt Medbestämmandelagen, MBL. I förhandling förhandlar Lärarnas Riksförbunds ombud för såväl kollektivet som den enskilde medlemmen.

Gäller det arbetsmiljöfrågor så är det skyddsombudet som du ska vända dig till.

Många gånger hanterar lokal- och skyddsombud frågorna tillsammans då många frågor som hanteras på en arbetsplats sammanfaller under såväl Medbestämmande- som Arbetsmiljölagen, AML.

Har ni ett samverkansavtal med arbetsgivaren så hanteras MBL och AML enligt det avtalet.

I andra frågor som berör en enskild medlem är det ombudets uppgift att biträda medlemmen om denne så önskar. Ombuden ansvarar för att såväl kollektivets som den enskilde medlemmens intressen tillvaratas.

Har du funderingar vad som gäller för dig på din arbetsplats kan du vända dig till ditt lokal- eller skyddsombud.