Sök Sök
Meny Meny

Logga in

13 maj 2011

Visa mod och förstatliga skolan, Jan Björklund!

Regeringen har öppnat för att man på något vis kommer satsa riktade pengar till kommunerna för att säkra högre lärarlöner. Nu måste vi också få se en omsvängning i frågan om statlig skola. Jan Björklunds kollegor i regeringen måste vara så hederliga att de ser problemet med kommunernas huvudmannaskap och inte försöker skjuta det framför sig. Det skriver ordföranden i Lärarnas Riksförbund, Metta Fjelkner, på SVT Debatt.

Regeringen har öppnat för att man på något vis kommer satsa riktade pengar till kommunerna för att säkra högre lärarlöner.  Både finansminister Anders Borg och utbildningsminister Jan Björklund har aviserat att det kommer statliga satsningar.

Nu måste regeringens besked om satsningar på högre lärarlöner också leda till en omsvängning i frågan om statlig skola. Jan Björklunds kollegor i regeringen måste vara så hederliga att de ser problemet med kommunernas huvudmannaskap och inte försöker skjuta det framför sig.
Läget i skoldebatten har genomgått en stor förändring den senaste tiden. Stödet för satsningar på skolan syns tydligt och kraven på högre lärarlöner framförs med kraft på många håll.
Det är glädjande att nu även regeringen inser att kommunerna inte klarar ansvaret för skolan. När nu både finansministern och utbildningsministern aktivt vill medverka till att höja lärarnas löner är det en stor framgång för Lärarnas Riksförbunds enträgna arbete.
Men det är också ett kvitto på att vårt krav på en statlig skola är riktigt. Staten måste skyndsamt ta ett betydligt större ansvar för skolan.

Under onsdagens debatt om skola anordnad av Dagens Nyheter som hölls på Kulturhuset i Stockholm under gårdagskvällen sade Jan Björklund att också han är beredd att öka statens ansvar för att höja lärarnas löner.

Detta underströk tyngden i Anders Borgs besked under Moderaternas Sverigemöte i Karlstad förra helgen den 5 maj. Då sa Borg att det behövs satsningar på undervisning och på ämnena i skolan. Han ställde också krav på att moderata kommunpolitiker ska ta sitt ansvar för att höja lärarlönerna. Borg sa att lärarnas löner är för tillbakapressade och utlovade att det kommer statliga satsningar på höjda lärarlöner i höstens budget.

Detta är väldigt bra. Men i logikens och konsekvensens namn måste nu regeringen våga ta steget fullt ut och börja diskutera hur en modern statlig skola med likvärdiga villkor för alla skolor. Sanningen är att den svenska skolan har blivit allt mer segregerad och orättvis under de senaste tjugo åren. Om regeringen ser bristerna är det ohållbart och ohederligt att inte vilja göra något åt de grundläggande problemen med skolan.

I den akuta situationen måste alla krafter samverka för att läraryrket ska uppvärderas genom högre löner. Det är lärarna på gymnasiet och grundskolan som haft den allra sämsta löneutvecklingen. Det är inte rimligt att dels tala om hur viktiga dessa grupper är utan att det också visar sig i form av höjda löner.

Alla måste ta sitt ansvar för att vi ska kunna rekrytera de främsta begåvningarna till läraryrket. Idag väljer duktiga ämneskunniga och lämpade människor bort läraryrket. Detta är en ohållbar utveckling som även regeringen måste ta ett stort ansvar för. Bara reklamkampanjer för läraryrket kommer inte räcka.

Det krävs också ledarskap och samling från regeringen för att få en tydligare statlig styrning av skolan med sikte på ett nytt modernt huvudmannaskap som ger lärare större autonomi och också större ansvar. Och då behövs både resurser och ledarskap från stat och skolledningar. Lärarna måste ha bättre förutsättningar för att klara sitt viktiga uppdrag.

För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Helena Linge

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-10 12.56

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll