Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Lärare leder

Jan Björklund föreslår att "katederundervisningen" skall uppvärderas. En del rasar mot detta - dock inte jag. Däremot tycker jag det är underligt att ordet kateder - den enda möbel i skolan som är till för lärare - väcker så starka negativa känslor. Sverige måste vara det enda land i världen där ordet katederundervisning är ett skällsord.

Metta Fjelkner, förbundsordförande

Det säger något om hur negativt vissa ser på lärares uppdrag att leda arbetet i klassrummet. Med katederundervisning avses inte föreläsningar i helklass . Det finns moment då lärare måste samla hela klassen för att förklara eller sammanfatta eller av andra anledningar ha hela klassens uppmärksamhet. Med katederundervisning menar jag att lärare utifrån sin professionella roll leder elevernas i deras lärande. Det kan vara allt ifrån en genomgång i helklass till att eleverna arbetar helt självständigt. Det viktiga är att det är lärare som är ledare i klassrummet.
 
Det jag tror Jan Björklund vill framhålla med katederundervisning är lärarnas speciella roll och ansvar i klassrummet. I dag väcker katederundervisning som sagt negativa känslor hos en del. Men lärare behöver leda. En ensemble-lektion i musik bygger på att läraren leder eleverna så att de spelar tillsammans för att musikstycket ska låta bra. Är inte det en typ av katederundervisning? En kemilaboration måste föregås av instruktioner från katedern, antingen den finns eller inte, så att eleverna utför de olika momenten i laborationen i rätt ordning. Annars kan en laboration vara farlig.
 
Att katedern som symbol väcker så starka negativa känslor är lika förvånande som när vi för 10 år sedan kämpade för att begreppet undervisning skulle börja användas på nytt. Vi lyckades återupprätta det begreppet, idag är det ingen som reagerar negativt. Detsamma gäller när vi först av alla krävde att lärare ska vara behöriga för ämne och skolform. Det var också oerhört negativt laddat när vi för några år sedan krävde en ny lärarutbildning som gav lärare behörighet för olika skolformer och ämnen. Idag är det en självklarhet för de allra flesta.
 
Vad säger eleverna? 2009 släppte vi en rapport med Seco. Där är svaret tydligt; elever säger att de lär sig mer av genomgångar från lärare än att skriva egna arbeten. Vad är det, en genomgång? Är inte det katederundervisning...
 
Vi har under en tid arbetat med smartboard. Vad är den till för? Jo för att ge läraren bättre möjligheter att hålla genomgångar med hela eller delar av klassen. Det görs som regel från en bestämd plats i klassrummet. Kanske står det en kateder där också, inte för att skada eleverna utan för att läraren behöver ha någonstans att utgå ifrån eller ha sina grejor på.
 
Katederundervisning kan också vara när man på dagis sitter på kuddar i en ring och pratar med barnen. Det kan också vara när man håller en genomgång i ett traditionellt klassrum.
 
För mig har aldrig ordet kateder varit negativt. Tvärtom.
 

Metta Fjelkner 

342 av 419 gillar detta.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Helena Linge

Sidan senast uppdaterad: 2014-01-15 11.14