bild på lärare i klassrum

Löner, lagar och avtal

Ett attraktivt yrke – en spännande framtid

Vi arbetar ständigt för att förbättra dina villkor — oavsett om du är lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Dina villkor — vårt arbete

Vi arbetar ständigt för att förbättra dina villkor – oavsett om du är lärare eller studie- och yrkesvägledare. Och oavsett om din anställning är inom kommunal, statlig eller privat sektor. Ett kollektivavtal reglerar dina rättigheter och skyldigheter när det kommer till exempelvis lön, arbetsbelastning, arbetsmiljö, kompetens och karriärsutveckling. Vi ser till att hålla dig informerad om det som rör ditt avtal och guidar dig i frågor kring lagar och regler i skolans värld.

Coronaviruset

Coronaviruset

Arbets­givaren kan ta beslut om att stänga av arbetstagare från arbetet, i syfte att förhindra och begränsa smittspridning. Läs om vad som gäller.

Information angående Coronavirus och avstängning på grund av smitta
Avtal - kommunal, privat och statlig sektor

Avtal - kommunal, privat och statlig sektor

Ett kollektivavtal är en överenskommelse om arbetstagarens och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter på en arbetsplats. Facket förhandlar fram a...

Läs mer
Din anställning - vad gäller?

Din anställning - vad gäller?

Här kan du läsa om vad som gäller för olika typer av anställningsformer, vad du ska tänka på innan du bestämmer dig för att tacka ja till en ny tjänst...

Läs mer
Du har rätt till en bra arbetsmiljö

Du har rätt till en bra arbetsmiljö

Arbetsmiljön är allt det som påverkar dig i ditt arbete. Det handlar både om den fysiska arbetsmiljön och om saker som arbetsbelastning, stress och mö...

Läs mer
Din lön

Din lön

I Sverige har lärare och studie- och yrkesvägledare ett individuellt och differentierat lönesystem, och där det är arbetsgivaren som bestämmer din lön...

Läs mer
Din arbetstid

Din arbetstid

Många lärare och studie- och yrkesvägledare upplever att arbetsbördan är för hög och att det är svårt att hinna med. Kanske har du fått mer undervisni...

Läs mer
Diskriminering
Bild på lärare

Diskriminering

Diskriminering på arbetet är förbjudet i lag, och ingen ska behöva stå ut med att diskrimineras eller trakasseras. Det är arbetsgivaren som har ansvar...

Läs mer
Lönestatistik
bild på glasögon ovanpå dokument

Lönestatistik

Lönestatistik ger dig en uppfattning om hur du själv ligger till löne­mässigt. Men använd statistiken smart, och kom ihåg att lönestatistik alltid slä...

Läs mer
Ditt försäkringsskydd

Ditt försäkringsskydd

Du och alla andra har rätt till ett grund­läggande försäkringsskydd enligt lag. Lärarnas Riksförbund har förhandlat fram kollektiv­avtal som ger dig e...

Läs mer
Din pension

Din pension

Under ditt yrkesliv arbetar du ihop till den pension du ska leva av som pensionär. Vi förklarar hur pensionssystemet fungerar, och vilka val du kan gö...

Läs mer
Illustration på verktyg

Verktyg för dig

Ditt arbete som lärare eller studie- och yrkesvägledare underlättas förstås av struktur och kontroll. Vi ger dig en mängd verktyg som gör din vardag på jobbet betydligt enklare. Håll koll på din arbetstid, jämför din lön eller hitta nya spännande karriärvägar. Hos oss finns allt du behöver.