Anställningsavtal

Anställningsavtalet är det som formellt och juridiskt reglerar din anställning. Det finns mycket att tänka på innan du skriver under.

bild tänkt att föreställa någon som skriver på ett avtal

Kolla upp kollektivavtalet

Vid kommunal anställning ska det centrala kollektivavtalet mellan arbetsgivaren och Lärarnas Riksförbund tillämpas i anställningsavtalet. Kollektivavtal finns både på kommunal, privat och statlig sektor.

Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal

Om kollektivavtal saknas hos den tilltänkta arbetsgivaren bör du – innan du skriver påkontakta Lärarnas Riksförbunds förening på den ort där du söker anställningen.

Checklista inför anställningen

Många saker påverkar om du kommer att trivas med en tjänst. Lärarnas Riksförbunds checklista inför anställningen kan vara till hjälp när du söker en ny tjänst.

Ta reda på detta innan du skriver på!

Ta reda på detta innan du skriver på!

Det är mycket du behöver tänka på innan du skriver under ditt nya anställningsavtal. Ta hjälp av Lärarnas Riksförbunds checklista när du pratar med di...

Checklista inför anställningen
Vad innebär det om min arbetsgivare inte har kollektivavtal?

Vad innebär det om min arbetsgivare inte har kollektivavtal?

Att ta anställning hos en arbetsgivare utan kollektivavtal kan vara förenat med betydande risker. Man måste då själv försäkra sig om att det egna anst...

Om arbetsgivaren saknar kollektivavtal

CHECKLISTA

Anställningsavtalets innehåll

Se till att ditt anställningsavtal innehåller följande:

  • Arbetsgivarens namn och adress
  • Arbetsuppgifter, titel samt arbetsplats
  • Anställningens tillträdesdag
  • Varaktighet, det vill säga om det gäller en tillsvidareanställning eller någon form av visstidsanställning
  • Slutdag eller förutsättningar för anställningens upphörande vid fall av visstidsanställning
  • Vid tillsvidareanställning; vilken uppsägningstid som gäller
  • Begynnelselön och eventuella andra löneförmåner samt hur ofta lönen utbetalas
  • Uppgifter om semester och arbetstid
  • Uppgifter om kollektivavtal
  • Om anställningen är en ferietjänst eller semestertjänst

Mer inom ämnet


Uppdaterad