Du har rätt till en bra arbetsmiljö

Med rätt förutsättningar mår du bättre och kan göra ett bra jobb

Arbetsmiljön är allt det som påverkar dig i ditt arbete. Det handlar både om den fysiska arbetsmiljön och om saker som arbetsbelastning, stress och möjlighet till inflytande. Alla har rätt till en god arbetsmiljö, och mår du bra på arbetet så kan du också göra ett bättre jobb som lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Portrait smiling senior man in pottery studio

Oavsett om du är erfaren eller ny som lärare eller vägledare, och oavsett om du jobbar inom offentlig eller privat sektor ska du kunna känna glädje och trygghet i jobbet. När arbetsmiljön är bra är risken mindre att du blir sjuk av arbetet. Det innebär också att du har möjlighet att utvecklas, att du har utrymme för reflektion och återhämtning och att du får återkoppling från din chef och dina kollegor.

Alla anställda i Sverige har rätt till en bra arbetsmiljö enligt Arbetsmiljölagen Länk till annan webbplats., och det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Många lärare och studie- och yrkesvägledare upplever i dag problem i sin arbetsmiljö, och en stor mängd arbetsmiljöundersökningar visar att det finns stora brister i lärares arbetsmiljö. Det råder alltså ingen tvekan om att lärarnas arbetsmiljö ofta behöver förbättras genom ett aktivt arbetsmiljöarbete.

Vad är arbetsmiljö?

Arbetsmiljön är allt som finns runt dig och allt som påverkar dig när du arbetar. Detta kan delas in i olika områden:

Arbetsbelastning och stress
Office supply on desk. With a coffeecup. Stacked file and coffee break.Shot with Nikon D800 ISO100.

Arbetsbelastning och stress

Det vanligaste arbetsmiljöproblemet som lärare upplever är att man har svårt att hinna med alla sina arbetsuppgifter. Även många studie- och yrkesvägl...

Om arbetsbelastning och stress
Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Arbetsmiljöverket har tagit fram en föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Föreskriften förtydligar vad arbetsgivare och ar...

Organisatorisk och social arbetsmiljö
Kränkande särbehandling och mobbning
Johner Bildbyra AB+46 8 644 83 30info@johner.sesales@johner.se

Kränkande särbehandling och mobbning

Skolan ska vara en trygg arbetsplats där alla kan trivas och utföra ett gott arbete utan att riskera att mobbas. Prata med din rektor eller ditt skydd...

Kränkande särbehandling och mobbning
Hot och våld i skolan

Hot och våld i skolan

Nästan var femte lärare går till arbetet med känslor av obehag inför risken att utsättas för hot, våld eller andra trakasserier, visar Lärarnas Riksfö...

Mer om hot och våld på arbetsplatsen
Rehabilitering för att komma tillbaka till arbetet
Boy with an arm in plaster indoors on the brown background , careless behavior at home, being in hospital, injury and health concept

Rehabilitering för att komma tillbaka till arbetet

Om du blir sjukskriven kan du ibland behöva stöd och åtgärder för att kunna komma tillbaka till arbetet som lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Mer om rehabilitering
Se över den digitala arbetsmiljön

Se över den digitala arbetsmiljön

Fler och fler av lärares arbetsuppgifter görs digitalt, och den digitala arbetsmiljön blir därför allt viktigare. Genom att genomföra en IT-skyddsrond...

För skolans digitala arbetsmiljö
Skyddsombudet företräder dig i arbetsmiljöfrågor
Johner Bildbyra AB+46 8 644 83 30info@johner.sesales@johner.se

Skyddsombudet företräder dig i arbetsmiljöfrågor

På alla skolor med minst fem anställda ska det finnas ett skyddsombud. Skyddsombudet företräder sina kollegor i arbetsmiljöfrågor och ser till att ...

Läs mer om skyddsombudets roll
Den fysiska arbets­miljön på skolan påverkar din hälsa

Den fysiska arbets­miljön på skolan påverkar din hälsa

Den fysiska arbetsmiljön är det som omger oss på arbetsplatsen och som vi kan ta på, höra och se. En bra fysisk arbetsmiljö minskar risken för olycksf...

Läs mer om din fysiska arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljöarbetet – en vägledning för ombud

Broschyren Arbetsmiljöarbetet — en väg­ledning för ombud Länk till annan webbplats. ger dig som är ombud stöd i det förebyggande arbets­miljö­arbetet. Den beskriver det formella regel­verket samt går igenom det systematiska arbets­miljö­arbetet och det fackliga åtagandet.

Du och din arbetsmiljö

Du och din arbetsmiljö – Tips, checklistor och diskussionsunderlag för dig som jobbar på en skola

I broschyren Du och din arbetsmiljö Länk till annan webbplats. får du verktyg för arbetet med en god arbetsmiljö. I broschyren hittar du bland annat checklistor som du kan använda för att stämma av arbetsmiljön på din skola. Här finns också diskussionsfrågor som du kan ta upp med dina kollegor och din rektor.

Denna broschyr har ersatt den tidigare trycksaken Din arbetsmiljö – vem bryr sig?