Arbetsbelastning och stress

Du har rätt till en rimlig arbetsbelastning

Det vanligaste arbetsmiljöproblemet som lärare upplever är att man har svårt att hinna med alla sina arbetsuppgifter. Även många studie- och yrkesvägledare har problem med för hög arbetsbelastning. Om man inte uppmärksammar problemen i tid kan det gå så långt att man blir sjuk av stress. 

Office supply on desk. With a coffeecup. Stacked file and coffee break.Shot with Nikon D800 ISO100.

Sjukskrivningar för stressrelaterade sjukdomar är ett problem bland lärare. Även bland de som inte har blivit sjukskrivna är det många som känner av en ökad arbetsbörda.

Balans i arbetslivet

Om du har balans i ditt arbete, och mellan ditt arbete och din fritid, har du goda förutsättningar att trivas i ditt jobb och känna tillfredställelse i ditt arbete.

Som lärare ska du ha balans mellan undervisning och andra arbetsuppgifter, och tillräcklig tid för planering och uppföljning.

Du som är studie- och yrkesvägledare ska ha en jämn arbetsbelastning över året med tid för förberedelser, möten, samtal och utveckling.

Arbetsgivaren ska anpassa resurserna

Alla har rätt till en bra arbetsmiljö. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön och ska se till att arbetstagarna inte blir sjuka på grund av för hög arbetsbelastning. Arbetsgivaren ska därför se till att anpassa resurserna efter kraven i arbetet.

Arbetsgivaren ansvarar bland annat för att arbetstagarna känner till vilka arbetsuppgifter de ska utföra, vilket resultat som ska uppnås och vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när den tillgängliga tiden inte räcker till.

Faktorer som bidrar till en god arbetsmiljö

  • Du får tillräckligt med tid till för- och efterarbete. Detta är grundläggande för en god arbetsmiljö.
  • Du får möjligheter till återhämtning och rast.
  • Du kan påverka ditt dagliga arbete.
  • Du har möjlighet att diskutera ditt arbete med din rektor.

STÖD OCH RÅD

Så kan du förbättra din arbetssituation

  • Tydliggör för dig själv vad du gör på din arbetstid.
  • Prioritera och rensa bland dina arbetsuppgifter om det är möjligt.
  • Boka ett möte med din rektor och prata om din arbetssituation. Du kan be skyddsombudet att delta vid mötet. Tydliggör för rektorn vad du gör på din arbetstid.
  • Använd vårt Arbetstidsverktyg för att se att du inte jobbar för mycket.
  • Respektera när din arbetstid är slut. Den är inte oändlig.

Ta hjälp om det behövs

Om problemen kvarstår trots att du har uppmärksammat din chef på dem så bör du kontakta skyddsombudet på din skola.

Du är också välkommen att kontakta Lärarnas Riksförbunds medlemsjour där du får prata med en erfaren ombudsman.

FÖR DIG SOM ÄR OMBUD

Stödmaterial för skyddsombud

Du som är skyddsombud hittar mer information om arbetsbelastning i Skyddsombudens stödmaterial. Observera att du behöver vara inloggad för att komma åt materialet.


Planera din arbetstid
Woman hand typing on a laptop in restaurant.

Planera din arbetstid

Du som är lärare med lov och ferier och medlem i LR kan använda vårt praktiska arbetstidsverktyg för att hålla koll på din reglerade arbetstid.

Gå till arbetstidsverktyget
Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Mer om föreskriften AFS 2015:4