Arbetsmiljöarbetet på skolan påverkar din vardag

Låt arbetsmiljöarbetet bli en naturlig del av verksamheten

Lärare, studie- och yrkesvägledare och alla andra anställda har rätt till en bra arbetsmiljö enligt Arbetsmiljölagen. Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön, och arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del av den dagliga verksamheten på skolan.

Alla anställda i Sverige har rätt till en bra arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen Länk till annan webbplats., och det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket har i uppdrag att se till att lagen följs, och tar därför fram föreskrifter som förtydligar lagen. Om alla arbetsgivare följde de lagar och föreskrifter som finns så skulle arbetsmiljön med andra ord vara bra för alla lärare och studie- och yrkesvägledare.

Samtidigt som arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön så har alla på arbetsplatsen ett ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö och för att göra arbetsgivaren uppmärksam på problem. Lärarnas Riksförbund och andra fackförbund har självklart också en mycket viktig roll i arbetsmiljöarbetet. Läs mer om ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöarbetet måste bedrivas hela tiden

Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det är inget som arbetsgivaren kan ägna sig åt då och då, utan arbetet med arbetsmiljön måste ske hela tiden, vara förebyggande och planerat. Detta beskrivs i Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete Länk till annan webbplats.. Läs mer om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet på skolan kan gå till.

När din arbetsmiljö behöver bli bättre

Om du upplever problem i din arbetsmiljö ska du i första hand försöka prata med din chef. Det är viktigt att chefen får reda på hur du upplever din arbetsmiljö. Om arbetsgivaren inte får reda på vilka problem du upplever finns det heller ingen möjlighet att åtgärda dem.

Ibland kan arbetsmiljöfrågor vara känsliga. Ta gärna hjälp av ditt skyddsombud på skolan om du behöver stöd inför eller under samtalet. Det finns inga enkla eller dumma frågor. Du är också välkommen att kontakta Lärarnas Riksförbunds medlemsjour där du får prata med en erfaren ombudsman.

Om arbetsmiljöproblemen kvarstår trots att du har uppmärksammat din chef på dem så bör du kontakta skyddsombudet på din skola.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Med förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete kan arbetsmiljön på skolan bli bättre.

Läs mer om systematiskt arbetsmiljöarbete
Samverkan på arbetsplatsen

Samverkan på arbetsplatsen

En bra samverkan mellan arbetsgivaren och arbetstagarna är en förutsättning för att arbetsmiljön på skolan ska bli så bra som möjligt.

Läs mer om samverkan

STÖD OCH RÅD

Kom igång med arbetsmiljöarbetet på skolan

  • Har ni ingen lokalavdelning på skolan? Börja med att starta en lokalavdelning, så att ni kan utse lokalombud och skyddsombud. Det spelar ingen roll hur många medlemmar det är på arbetsplatsen för att ni ska kunna bilda lokalavdelning och välja ombud. Ta kontakt med ert föreningsombud om ni behöver hjälp.
  • Påtala att det är arbetsgivarens ansvar att skapa förutsättningar för och driva ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Låt arbetsmiljöfrågorna bli en naturlig del i verksamheten. Ha dem gärna som en stående punkt på era möten.
  • Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren en skyldighet att ge skyddsombuden den utbildning de behöver för att kunna medverka i arbetsmiljöarbetet på er skola. Vi i Lärarnas Riksförbund håller utbildningar för våra skyddsombud och lokalombud.

Broschyrer om arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljöarbetet – en vägledning för ombud

Broschyren Arbetsmiljöarbetet — en väg­ledning för ombud Länk till annan webbplats. ger dig som är ombud stöd i det förebyggande arbets­miljö­arbetet. Den beskriver det formella regel­verket samt går igenom det systematiska arbets­miljö­arbetet och det fackliga åtagandet.

Du och din arbetsmiljö

Du och din arbetsmiljö – Tips, checklistor och diskussionsunderlag för dig som jobbar på en skola

I broschyren Du och din arbetsmiljö Länk till annan webbplats. får du verktyg för arbetet med en god arbetsmiljö. Du hittar bland annat checklistor som du kan använda för att stämma av arbetsmiljön på din skola och diskussionsfrågor som du kan ta upp med dina kollegor och din rektor.