Begäran om arbetsmiljöåtgärd (66a) och skyddsombudsstopp

Om det finns brister i arbetsmiljön som arbetsgivaren inte åtgärdar kan skyddsombudet på arbetsplatsen göra en begäran till arbetsgivaren om åtgärd med stöd av arbetsmiljölagen 6 kap. 6 § (även kallat 6:6a eller 6.6.a). Om arbetsgivaren då inte åtgärdar bristerna kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket. Om det finns en omedelbar, allvarlig fara kan det istället bli aktuellt att göra ett så kallat skyddsombudsstopp.

Om ni upptäcker brister i arbetsmiljön ska ni i första hand vända er till er arbetsgivare och be att bristerna rättas till. Om arbetsgivaren inte löser problemet kan skyddsombudet på arbetsplatsen kontakta Arbetsmiljöverket och begära en arbetsmiljöåtgärd.

En begäran om arbetsmiljöåtgärd görs med stöd av arbetsmiljölagen 6 kap. 6 a § Länk till annan webbplats.. Det är viktigt att en sådan begäran är tydlig och korrekt. Vi rekommenderar därför att du som är skyddsombud först tar kontakt med huvudskyddsombudet och föreningsombudet i LR-föreningen innan du agerar. Du kan även ringa direkt till Arbetsmiljöverket och resonera med en arbetsmiljöinspektör innan du agerar. Läs mer om begäran om arbetsmiljöåtgärder på Arbetsmiljöverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Skyddsombudsstopp vid omedelbar, allvarlig fara

Om det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa har skyddsombudet rätt att avbryta arbetet enligt arbetsmiljölagen 6 kap. 7 § Länk till annan webbplats.. Det kallas för skyddsombudsstopp.

Skyddsombudet bör stämma av med huvudskyddsombudet och föreningsombudet i LR-föreningen innan beslut om skyddsombudsstopp. Huvudskyddsombudet förankrar med ombudsman och förbundet centralt. Läs mer om skyddsstopp på Arbetsmiljöverkets webbplats. Länk till annan webbplats.


Uppdaterad