Lärarnas Riksförbunds arbets­miljöunder­sök­ningar

Lärarnas Riksförbunds undersökningar visar att många lärare och studie- och yrkesvägledare upplever problem med sin arbetsmiljö.