Arbetsskador

Om du skadas på arbetsplatsen eller på väg till eller från arbetet kan du få ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Arbetsskadeförsäkringen gäller för alla som arbetar – anställda, uppdragstagare och egna företagare. Arbetsskadeförsäkringen kan ge dig ersättning om du skadas på jobbet eller på väg till eller från arbetet.

Arbetsskadeförsäkringen gäller också för vissa studerande som är utsatta för särskilda risker under sin utbildning.

Utöver den lagstadgade försäkringen finns även den kollektivavtalade försäkringen Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Den försäkringen hanteras normalt av Afa försäkring.

Läs mer om försäkringarna på mintrygghet.se. Länk till annan webbplats.

Anmälan

Om du skadar dig i arbetet ska du genast meddela det till arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska anmäla skadan till Försäkringskassan Länk till annan webbplats. och skyddsombudet som också får en kopia av anmälan.

Anmälan ska också göras till Afa Försäkring Länk till annan webbplats.. Anmälan kan göras på deras webbplats.

Är du studerande ska du meddela skolan som då anmäler skadan till Försäkringskassan.

Är du egen företagare ska du själv anmäla skadan.

Ansökan

Du måste själv ansöka om ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Att arbetsgivaren eller skolan anmäler en arbetsskada innebär inte automatiskt att du får ersättning.

Utredning

Försäkringskassan gör en utredning för att kunna ta ställning till om en skada ska klassas som en arbetsskada eller inte.

Om utredningen kommer fram till att skadan uppkommit till följd av olycksfall, eller på annat sätt orsakats av arbetet, kan du få ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Försäkringskassan utreder bara arbetsskador i de fall det är aktuellt att betala ut ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Försäkringskassan gör aldrig en prövning enbart för att fastställa att det rör sig om en arbetsskada.

Afa försäkring prövar rätten till ersättning ifrån Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA).