Se över den digitala arbetsmiljön

Checklista för skolans IT-arbetsmiljö

Fler och fler av lärares arbetsuppgifter görs digitalt, och den digitala arbetsmiljön blir därför allt viktigare. Genom att genomföra en IT-skyddsrond på skolan tar ni ett viktigt steg mot en bra digital arbetsmiljö.

Foto: Magnus Glans

Många lärare upplever att den digitala IT-miljön i skolan behöver förbättras. Även elevernas digitala arbetsmiljö påverkar lärare. Dåliga nätverk, brist på support, tunga datorvagnar och så vidare kan leda till stress, värk och andra hälsoproblem. Dessutom stjäl IT-strul viktig arbetstid från lärarna.

Stödmaterial som hjälper er att komma igång

Lärarnas Riksförbund rekommenderar att man genomför IT-skyddsronder på skolan för att få syn på saker som kan effektiviseras och förbättras. Det finns bra partsgemensamma material som stöd i det digitala arbetsmiljöarbetet. Digi-ronden från Suntarbetsliv Länk till annan webbplats. är ett verktyg för att genomföra digitala skyddsronder och kan fungera som en bra startpunkt för arbete med digitala skyddsronder. Även Prevent har bra material Länk till annan webbplats. för digitalt arbetsmiljöarbete.

Lärarnas Riksförbund har tagit fram en fördjupad checklista med många skolspecifika frågor Pdf, 3 MB. som också kan användas i det digitala arbetsmiljöarbetet. Lärares digitala arbetsmiljö är komplex. Checklistan är därför konstruerad så att ni kan välja att använda delar av den och lägga den till materialet från Suntarbetsliv. Ni kan också komplettera med egna frågor, redigera dokumentet och skapa en checklista för en digital skyddsrond som passar just er skola.

“Tänk om man kom till sitt jobb på banken och de sa ”i dag ligger internet nere”. Det händer inte. Men på en skola förväntas man hantera det.”

Helena Kvarnsell
Läs intervjun med Helena

TIPS OCH RÅD

Kom igång med IT-skyddsronden

  • Avsätt tid för ett möte och bestäm vilka som ska vara med. I detta fall kan det vara bra att ha med en IT-tekniker eller liknande med god insyn i skolans digitalisering, förutom rektor och skyddsombud.
  • Utgå från digi-ronden från Suntarbetsliv. Skolor har väldigt olika förutsättningar digitalt, så fundera över om ni behöver anpassa Suntarbetslivs material till just er skola. Här kan LR:s fördjupade checklista vara ett stöd.
  • Involvera all personal. Ni kan använda den arbetsgång som beskrivs hos Suntarbetsliv, eller hitta egna vägar att involvera alla i arbetsmiljöarbetet.
  • Se till att elevernas åsikter också kommer fram, kanske genom ett elevskyddsombud.
  • Under själva skyddsronden som rektor genomför ihop med skydds­ombudet kan ni fylla i dokument direkt på datorn för att sedan spara och/eller skriva ut.
  • Gå igenom listan/listorna, kom överens om åtgärder, utse en ansvarig för åtgärden och bestäm tid det ska vara klart samt när uppföljning ska ske.
  • Ansvarig chef och skyddsombud ska skriva på skyddsrondsprotokollet.

Mer inom ämnet


Uppdaterad