Den fysiska arbets­miljön på skolan påverkar din hälsa

Bra ljud, ljus, luft och ergonomi ger rätt förutsättningar

Den fysiska arbetsmiljön är det som omger oss på arbetsplatsen och som vi kan ta på, höra och se. En bra fysisk arbetsmiljö minskar risken för olycksfall i arbetet och ohälsa.

Den fysiska arbetsmiljön på skolan omfattar både inom- och utomhusmiljön. Lokaler och utrustning ska vara anpassade efter den verksamhet som bedrivs. Ljus, buller, ventilation, måltidsmiljö, skrivbord och stol, pausutrymmen och toaletter är exempel på sådant som utgör den fysiska arbetsmiljön.

En god fysisk arbetsmiljö minskar risken för olycksfall i arbetet och ohälsa. Den ökar också möjligheterna till trivsel och ger förutsättningar för en väl fungerande verksamhet.

Arbetsmiljöverket har föreskrifter Länk till annan webbplats. som anger krav och riktlinjer för en stor del av vår fysiska arbetsmiljö. Det är arbetsgivaren som har ansvar för arbetsmiljön på skolan.

Faktorer som bidrar till en bra fysisk arbetsmiljö

Tecken på att din fysiska arbetsmiljö kan behöva förbättras

  • Du har ofta huvudvärk och känner dig trött.
  • Du är ofta hes och torr i munnen.
  • Du känner dig ofta missbelåten och otillfredsställd med tekniska hjälpmedel och lokaler.
  • Du upplever att din hörsel har försämrats. Läs mer om buller.

Diskutera på arbetsplatsen

Här är förslag på frågor att gemensamt diskutera på din arbetsplats:

  • Är arbetsrum och undervisningslokaler anpassade efter den verksamhet som bedrivs och efter antalet personer som vistas där?
  • Är luftkvalitén god även i slutet av lektionen?
  • Hur uppfattar du ljudnivån i din arbetsmiljö? På vilka sätt kan ljudnivån bli acceptabel i undervisningslokalerna?
  • Har du tillgång till de ändamålsenliga och fungerande tekniska hjälpmedel du behöver?
  • Finns det någonstans att ta vägen om du behöver vila en stund?
  • Hur/när kan du ostört föra känsliga samtal på din skola?
Belysning

Belysning

En god belysning är viktigt för arbetsmiljön. Rätt utformad belysning minskar risken för olyckor och motverkar bland annat ögonbesvär.

Läs mer om belysning på arbetsplatsen
Buller
portrait young smiling carpenter in wood workshop

Buller

Buller är ofta ett stort arbetsmiljöproblem på skolor. Buller kan vara störande, göra att man blir trött och stressad och leda till hörselskador.

Läs mer om buller i skolan
Digital arbetsmiljö

Digital arbetsmiljö

Fler och fler av lärares arbetsuppgifter görs digitalt, och den digitala arbetsmiljön blir därför allt viktigare.

Läs mer om IT-arbetsmiljön
Graviditet och amning

Graviditet och amning

Du som är gravid, nyförlöst eller ammar ska ha en arbetsmiljö som gör att du inte behöver vara orolig för ohälsa eller olycksfall.

Läs mer om anpassningar vid graviditet

STÖD OCH RÅD

Om din arbetsmiljö behöver bli bättre

Ta upp problemen med din rektor

Rektorn har ansvar för arbetsmiljön på skolan. Om du upplever problem ska du därför i första hand prata med din rektor så att hen får reda på hur du upplever din arbetsmiljö. Om arbetsgivaren inte får reda på vad du upplever som problem finns det heller ingen möjlighet att åtgärda det.

Ta hjälp av ditt skyddsombud

Skyddsombudet på skolan företräder dig i arbetsmiljöfrågor. Ta gärna hjälp av ditt skyddsombud om du behöver stöd och råd. Du är också välkommen att kontakta Lärarnas Riksförbunds medlemsjour där du får prata med en erfaren ombudsman.

FÖR DIG SOM ÄR OMBUD

Stödmaterial för skyddsombud

Du som är skyddsombud hittar mer information om fysisk arbetsmiljö i Skyddsombudens stödmaterial. Observera att du behöver vara inloggad för att komma åt materialet.