Belysning på arbetsplatsen

En god belysning är viktigt för arbetsmiljön. Rätt utformad belysning minskar risken för olyckor och motverkar bland annat ögonbesvär.

Råd för en bra belysning

  • Ljuset ska vara jämnt fördelat.
  • Ljuset ska inte skilja sig mellan olika närliggande utrymmen.
  • Ljuset ska ha rätt riktning.
  • Ljuset ska ha en behaglig färgton.
  • Ljuset ska vara flimmerfritt.
  • Det ska finnas ett bra dagsljus genom lämplig utformning av fönster.

Arbetsmiljöverket anger reglerna

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1) Länk till annan webbplats. kan du läsa vilka krav och råd som finns kring belysning.

STÖD OCH RÅD

Om belysningen behöver förbättras på din skola

Ta upp problemen med din rektor

Rektorn har ansvar för arbetsmiljön på skolan. Om du upplever problem med belysningen på din skola ska du därför i första hand prata med din rektor så att hen får reda på hur du upplever din arbetsmiljö. Om arbetsgivaren inte får reda på vad du upplever som problem finns det heller ingen möjlighet att åtgärda det.

Ta hjälp av ditt ombud

Ta gärna hjälp av ditt skyddsombud på skolan om du behöver stöd inför eller under samtalet. Du är också välkommen att kontakta Lärarnas Riksförbunds medlemsjour där du får prata med en erfaren ombudsman.

FÖR DIG SOM ÄR OMBUD

Stödmaterial för skyddsombud

Du som är skyddsombud hittar mer information om fysisk arbetsmiljö i Skyddsombudens stödmaterial. Observera att du behöver vara inloggad för att komma åt materialet.