portrait young smiling carpenter in wood workshop

Buller i skolan kan leda till ohälsa

Buller är ofta ett stort arbetsmiljöproblem på skolor. Buller kan vara störande, göra att man blir trött och stressad och leda till hörselskador.

Många lärare och studie- och yrkesvägledare upplever problem med buller i skolan. Det som främst påverkar upplevelsen är ljudets styrka, dess frekvens och tid. Man kan även få bestående hörselskador om man utsätts för enstaka mycket höga ljudknallar.

Akustiken i lokalerna påverkar också hur man upplever ljud. Dålig akustik kan bland annat göra att man uppfattar tal sämre i lokalen.

STÖD OCH RÅD

Om du har problem med buller på skolan

Prata med din rektor

Rektorn har ansvar för arbetsmiljön på skolan. Om du upplever problem med höga ljud och buller ska du därför i första hand prata med din rektor så att hen får reda på hur du upplever din arbetsmiljö. Begär att något görs för att minska ljudnivån eller att du får personligt utformade hörselskydd/dämpare.

Ta hjälp av skyddsombudet

Ta hjälp av ditt skyddsombud om det behövs. Skyddsombudet kan begära en undersökning av ljudnivå i de lokaler där du upplever problem. Om ni har problem med buller på skolan så kan skyddsombudet ta upp det i såväl skyddsronder som i skyddskommittén och begära att det åtgärdas

FÖR DIG SOM ÄR OMBUD

Stödmaterial för skyddsombud

Du som är skyddsombud hittar mer information om fysisk arbetsmiljö i Skyddsombudens stödmaterial. Observera att du behöver vara inloggad för att komma åt materialet.