Arbetet kan behöva anpassas vid graviditet och amning

Du som är gravid, nyförlöst eller ammar ska ha en arbetsmiljö som gör att du inte behöver vara orolig för ohälsa eller olycksfall.

Om du är gravid eller ammar ska din arbetsgivare göra en bedömning av om arbetet innebär en risk för skadlig inverkan på graviditeten eller amningen. Om arbetsgivaren bedömer att det finns en sådan risk ska arbetsgivaren vidta nödvändiga åtgärder. I första hand ska de skadliga faktorerna undanröjas och i andra hand ska du som anställd erbjudas andra arbetsuppgifter. Om det inte är möjligt att undanröja riskerna får gravida eller ammande inte sysselsättas i verksamheten. Möjlighet finns då att ansöka om graviditetspenning hos Försäkringskassan Länk till annan webbplats..

Exempel på arbetsmiljöfaktorer som kan ha skadlig inverkan:

Föreskriften Gravida och ammande (AFS 2007:5) Länk till annan webbplats. är direkt straffsanktionerad, så det är lämpligt att ha som rutin att alltid diskutera med den gravida eller ammande om eventuell skadlig inverkan kan finnas. Föreskriften gäller för arbetstagare som är gravida, har fött barn högst 14 veckor tidigare eller ammar. Upplever man svårigheter med att dra gränsen för vad som är skadlig inverkan kan företagshälsovården hjälpa till med bedömningen.

Graviditet och corona

Lärarnas Riksförbund har svarat på vanliga frågor från lärare och studie- och yrkesvägledare om corona. Här kan du läsa svaret på fråga 79: Vad gäller för mig som är gravid?

Mer inom ämnet