Foto: Magnus Glans

Gör en IT-skyddsrond och få en bättre digital arbetsmiljö

Checklista för skolans digitala arbetsmiljö

Fler och fler av lärares arbetsuppgifter görs digitalt, och den digitala arbetsmiljön blir därför allt viktigare. Genom att genomföra en IT-skyddsrond på skolan tar ni ett viktigt steg mot en bra digital arbetsmiljö.

Många lärare upplever att den digitala IT-miljön i skolan behöver förbättras. Även elevernas digitala arbetsmiljö påverkar lärare. Dåliga nätverk, brist på support, tunga datorvagnar och så vidare kan leda till stress, värk och andra hälsoproblem. Dessutom stjäl IT-strul viktig arbetstid från lärarna.

Lärarnas Riksförbund har därför tagit fram en checklista/mallPDF för hur man kan genomföra en skyddsrond i den digitala arbetsmiljön på skolan. Genom att genomföra IT-skyddsronden kan man få syn på saker som kan effektiviseras och förbättras.

Lärares digitala arbetsmiljö är komplex. Checklistan är därför konstruerad så att ni kan använda hela eller välja att ta delar av den. Ni kan också komplettera med egna frågor.

“Tänk om man kom till sitt jobb på banken och de sa ”i dag ligger internet nere”. Det händer inte. Men på en skola förväntas man hantera det.”

Helena Kvarnsell
Läs intervjun med Helena

TIPS OCH RÅD

Kom igång med IT-skyddsronden

  • Avsätt tid för ett möte och bestäm vilka som ska vara med. I detta fall kan det vara bra att ha med någon IT-tekniker eller liknande, med god insyn i skolans digitalisering, förutom rektor och skyddsombud.
  • Anpassa checklistan till just er skola. Skolor har väldigt olika förutsättningar digitalt och det är viktigt att listan passar just er när ni sätter med den.
  • Checklistan är uppbyggd som ett pdf-formulär, där ni kan lägga till egna frågor på de tomma raderna. Ni kan också stryka frågor som inte är relevanta för er arbetsplats.
  • Gå igenom checklistan på ett personalmöte eller dela den med de andra medarbetarna på skolan. Be alla att ta del av och resonera om arbetsmiljön.
  • Se till att elevernas åsikter också kommer fram, kanske genom ett elevskyddsombud.
  • Under skyddsronden som rektor genomför ihop med skydds­ombudet kan ni fylla i dokumentet direkt på datorn för att sedan spara och/eller skriva ut.
  • Gå igenom listan, kom överens om åtgärder, utse en ansvarig för åtgärden och bestäm tid det ska vara klart samt när uppföljning ska ske.
  • Ansvarig chef och skyddsombud ska skriva på skyddsrondsprotokollet.
"Alla vinner på att lärare inte behöver vara IT-tekniker"

"Alla vinner på att lärare inte behöver vara IT-tekniker"

– Jag tror att det finns jättestora möjligheter att förbättra den digitala arbetsmiljön med en IT-skyddsrond, säger läraren Helena Kvarnsell som har t...

Helena Kvarnsells tips för hur du sätter igång arbetet