Foto: Michael McLain

Motverka mobbning och kränkande särbehandling

Förebyggande arbete och snabbt agerande krävs

Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för att mobbning förebyggs, men alla på skolan har ett ansvar för att motverka mobbning och kränkande handlingar.

Vad bidrar till kränkande särbehandling på arbetet?

Ofta är det ett antal olika faktorer som gör det möjligt för kränkande särbehandling att utvecklas på en arbetsplats. Några riskfaktorer är

   • svagt ledarskap
   • brister i organisationen
     • ständiga förändringsprocesser
       • konflikter som inte blir lösta.

       Förebyggande arbete mot mobbning och kränkande särbehandling

       Arbetsgivaren har ansvaret för att mobbing och kränkande särbehandling förebyggs enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1länk till annan webbplats) och organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4länk till annan webbplats).

       Det förebyggande arbetet mot mobbning ska hanteras inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. På så sätt ingår arbetet mot mobbning i ett metodiskt arbete där skolans arbetsklimat får en kontinuerlig helhetsbelysning.

       Arbetsgivaren ska tydligt ha gjort klart att mobbning inte är accepterat på arbetsplatsen. Det kan till exempel finnas med i den arbetsmiljöpolicy som ska finnas på arbetsplatsen. Arbetstagarna behöver också vara involverade i arbetet med att motverka mobbning. Att låta bli att agera i en mobbningssituation ger mobbaren eller mobbarna fritt spelrum och är oacceptabelt.

       Rutiner för att förebygga mobbning

       Arbetsgivaren ska också ha rutiner som tidigt fångar upp signaler och talar om vad man ska göra om mobbning förekommer på arbetsplatsen. Dessa rutiner ska vara väl kända för arbetstagarna.

       Här är exempel på vad sådana rutiner bör klargöra enligt Arbetsmiljöverket:

       1. Vem ska man kontakta vid fall av mobbning?
       2. Om den som mobbar är den utsattes närmaste chef, vem vänder den utsatte sig till då?
       3. Vilka har möjlighet att få ta del av den information som den utsatte eller någon annan berättar?
       4. Vilken hjälp finns att få för den som utsatts för mobbning?
       1. Snabba åtgärder krävs

       Om det finns tecken på mobbning eller annan kränkande särbehandling ska arbetsgivaren så fort som möjligt vidta och följa upp åtgärder för att få slut på mobbningen. Arbetsgivaren ska särskilt utredas om orsakerna finns i arbetets organisation.

       Arbetstagare som utsatts för kränkande särbehandling ska snabbt få hjälp och stöd. Arbetsgivaren ska även ha särskilda rutiner för detta.

       STÖD OCH RÅD

       Ta hjälp av ditt ombud

       För att få stöd och råd vid mobbning kan du kontakta Lärarnas Riksförbunds ombud på din skola. Du kan också ta kontakt med Lärarnas Riksförbunds medlemsjour där du får prata med en kunnig ombudsman.