Ferietjänst eller semestertjänst

De flesta lärare har det som kallas för ferietjänst. Det är en typ av tjänst som är anpassad efter skolans behov och som är speciell för läraryrket. En del lärare, och de flesta studie- och yrkesvägledare, har istället semestertjänst. Här förklarar vi skillnaden mellan de båda anställningsformerna.

Ferietjänst, ferieanställning eller tjänst med ferievillkor är olika benämningar på samma anställningsform. Semestertjänst, tjänst med semestervillkor eller normalarbetstid är också olika benämningar på samma sak. För enkelhetens skull använder vi här genomgående uttrycken ferietjänst eller semestertjänst.

Både ferietjänster och semestertjänster kan se lite olika ut, beroende på vilket kollektivavtal man följer.


Semestertjänst

Semestertjänst är den i särklass vanligaste anställningsformen på arbetsmarknaden. Arbetstagaren har 40-timmars arbetsvecka och semester på minst 25 arbetsdagar per år.

Enligt arbetstidslagen (ATL) Länk till annan webbplats. är det möjligt att arbeta olika mycket olika veckor, så länge snittet blir 40 timmar per vecka. Exempelvis har det kommunala avtalets Allmänna bestämmelser (AB) begränsningsperioder på 16 veckor. Arbetstiden ska vara högst 40 timmar i veckan i snitt under en 16-veckorsperiod.

Alla arbetsuppgifter ska rymmas inom veckans cirka 40 arbetstimmar.

Beroende på antalet semesterdagar och på hur helgdagarna fördelar sig under året är antalet arbetsdagar för den som har en semestertjänst cirka 220 stycken.

Till vissa semesteravtal kopplas ibland ett flextidsavtal, som gör att arbetstagaren har frihet att i viss omfattning själv avgöra start- och sluttider inom vissa klockslag.


Ferietjänst

Ferietjänst är en tjänst som är anpassad efter skolans behov och som är speciell för läraryrket. Det finns en större flexibilitet att lägga ut olika antal timmar olika veckor. Den är konstruerad så att arbetstiden är fördelad på en reglerad del och en oreglerad del. Den oreglerade delen kallad förtroendearbetstid. De kollektivavtal som omfattar flest lärare är HÖK 21/AB och Almegas Friskoleavtal.

Övriga kollektivavtal hittar du här. Tänk på att det också kan finnas lokala kollektivavtal som innehåller delar om arbetstid.


Ferietjänst för kommunalt anställda lärare

Ferietjänst för kommunalt anställda lärare

Här kan du läsa vad som gäller om du är lärare inom kommun, landsting, region eller kommun- och gymnasieförbund och har ferietjänst.

Så funkar ferietjänst för dig inom kommunal sektor