Arbetet på obekväm arbetstid kan ge rätt till OB-ersättning

Tidig morgon, helg eller kväll – håll koll på när du har rätt till OB-ersättning

Om du som lärare eller studie- och yrkesvägledare måste arbeta under tidig morgon, sen kväll eller annan obekväm arbetstid kan du ha rätt till extra ersättning, så kallad OB-ersättning.

Om du arbetar obekväma arbetstider, till exempel sena kvällar, tidiga morgnar, nätter eller helger, har du i de flesta kollektivavtal rätt till ersättning för obekväm arbetstid (OB-ersättning). Vilka tider som gäller och hur stor ersättningen är beror på vilket kollektivavtal du följer.

Observera att OB-ersättning inte betalas ut för förtroendearbetstid. Om du får övertids­ersättning så kan du inte dessutom få OB-ersättning för samma tid. Läs mer om vad som gäller i ditt kollektivavtal.

Frågor & svar

Kollektivavtalet definierar arbete under viss tid på dygnet som obekväm. I regel gäller detta arbete på kvällar, nätter och helgdagar. I det kommunala avtalet ger till exempel arbete mellan klockan 19 och 22 måndag till torsdag rätt till ob-ersättning.

Kollektivavtalets bestämmelser om ob-ersättning gäller alltid när ordinarie arbetstid har förlagts till obekväm tid. Du behöver alltså inte få godkänt i förväg av rektorn att du kommer att ta ut ob-ersättning, om ni från början är överens om utlägget av arbetsuppgifter och arbetstid.

Om din ordinarie arbetstid har förlagts till kvällstid i stället för till dagtid, till exempel för att ett föräldramöte ska kunna genomföras, kan du alltså ha rätt till ob-ersättning enligt regler i kollektivavtalet.

Föräldramötet ska vara inplanerat i god tid. Annars kan det istället uppstå övertid som ska ersättas med övertidsersättning. Om du får övertidsersättning kan du inte dessutom få OB-ersättning för samma tid.

Lärares reglerade arbetstid, och därmed lärarens olika arbetsuppgifter, ligger i de allra flesta fall på dagtid. Det innebär att huvudregeln är att utvecklingssamtalen genomförs på dagtid. Samtliga utvecklingssamtal ska genomföras inom lärares reglerade arbetstid (för lärare med ferievillkor) om 1 360 timmar.

Om en viss arbetsuppgift svårligen kan genomföras på dagtid – till exempel av praktiska skäl – är det inget som hindrar arbetsgivaren att förlägga en del av lärarens reglerade arbetstid till kvällstid i stället för till dagtid.

För arbete på kvällstid kan ob-ersättning utgå enligt regler i kollektivavtalet. Skulle uppgiften inte rymmas inom ordinarie arbetstid ska övertidsersättning utbetalas.

Mer inom ämnet


Uppdaterad