Övertid och övertidsersättning för lärare och vägledare

Övertid ska vara beordrad och ersättas med pengar

Som lärare eller studie- och yrkesvägledare kan du ibland beordras av din rektor att arbeta mer tid än vad som finns i ditt arbetsschema. Den tiden räknas som övertid och ska ersättas med extra pengar eller extra ledighet. Övertiden ska vara godkänd av din chef i förväg och får bara användas för oförutsedda situationer.

Johnér Bildbyrå AB+46 8 644 83 30www.johner.seinfo@johner.sesales@johner.se

Om din rektor vill att du ska arbeta mer tid än vad som finns i ditt arbetstidsschema är det övertid. För att kunna få övertid måste du ha ett arbetstidsschema där det tydligt framgår när du börjar på morgonen och när du slutar på eftermiddagen.

Övertid ska bara användas för oförutsedda situationer och får inte planeras in i verksamheten från början. Det är därför viktigt att du tidigt talar om för din rektor om dina arbetsuppgifter inte ryms inom ditt arbetstidsschema.

Arbetsmiljöverket är i sina föreskrifter Organisatorisk och Social Arbetsmiljö AFS 2015:4 (OSA) Länk till annan webbplats. 9 § tydligt med att arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas inte får leda till ohälsosam arbetsbelastning.

Rektorn ska beordra och godkänna övertiden

Det är alltid din chef som ska beordra eller godkänna din övertid. Tänk på att det är ovanligt att en rektor använder uttrycket ”Jag beordrar dig”. Istället används ofta uttryck som ”Du ska/måste/behöver”, ”Jag förväntar mig”, ”Jag vill” eller ”Det måste/behöver göras”. Om du är osäker är det viktigt att du i förväg reder ut med din rektor om det handlar om övertid eller inte.

Övertiden ska ersättas med pengar

Övertid ersätts i första hand med pengar. Hur stor ersättningsnivån är beror på vilket kollektiv­avtal du tillhör. Om du och arbetsgivaren är överens kan du istället kompenseras med ledighet.

Observera att kompensationsledighet för övertid, med enstaka undantag, aldrig är timma för timma. Villkoren i avtalen är bättre än så och avtalen ska följas av båda parter. Acceptera inte ”informella” system för hantering av övertid i form av att ”flexa”, ”kompa” eller ”kvitta”.

Läs mer om vad som gäller i ditt kollektivavtal.


Planera din arbetstid
Woman hand typing on a laptop in restaurant.

Planera din arbetstid

Planera och ordna din tid på bästa sätt. Vårt verktyg hjälper dig att hålla koll på din arbetstid.

Håll koll på din arbetstid - gå till verktyget
Frågor & svar

Övertid är arbete utöver ordinarie arbetstid för en heltidsanställd arbetstagare.

När den reglerade tiden har lagts ut i ett arbetstidsschema blir den din ordinarie arbetstid. Du måste således alltid utgå från ditt schema, över den reglerade tiden, i resonemang kring övertid.

Om du har vikarierat inom din reglerade tid har ingen övertid uppkommit.

Om vikariatet har legat utanför den reglerade tiden, eller om du har stannat kvar efter din reglerade tid för att utföra de arbetsuppgifter som du inte hunnit med under dagen på grund av vikariatet, kan du ha rätt till övertidsersättning.

Övertid måste alltid vara beordrad eller överenskommen i förväg. Du kan inte på eget bevåg jobba över och få övertidsersättning.

Kollektivavtalet definierar arbete under viss tid på dygnet som obekväm. I regel gäller detta arbete på kvällar, nätter och helgdagar. I det kommunala avtalet ger till exempel arbete mellan klockan 19 och 22 måndag till torsdag rätt till ob-ersättning.

Kollektivavtalets bestämmelser om ob-ersättning gäller alltid när ordinarie arbetstid har förlagts till obekväm tid. Du behöver alltså inte få godkänt i förväg av rektorn att du kommer att ta ut ob-ersättning, om ni från början är överens om utlägget av arbetsuppgifter och arbetstid.

Om din ordinarie arbetstid har förlagts till kvällstid i stället för till dagtid, till exempel för att ett föräldramöte ska kunna genomföras, kan du alltså ha rätt till ob-ersättning enligt regler i kollektivavtalet.

Föräldramötet ska vara inplanerat i god tid. Annars kan det istället uppstå övertid som ska ersättas med övertidsersättning. Om du får övertidsersättning kan du inte dessutom få OB-ersättning för samma tid.

När den reglerade tiden har lagts ut i ett arbetstidsschema blir den ordinarie arbetstid.

Arbetstidslagen innehåller en bestämmelse som säger att en arbetsgivare kan ändra ordinarie arbetstid med två veckors varsel. Undantag till denna bestämmelse finns i en del kollektivavtal som ger arbetsgivaren rätt att ändra arbetstiden med en dags varsel mot viss ersättning, t ex för lärare med semestervillkor.

I det kommunala avtalet gäller dock denna bestämmelse inte för lärare med ferietjänst, utan i ett fall som detta får den kommunala arbetsgivaren istället beordra och ersätta för arbete på övertid.

Mer inom ämnet


Uppdaterad