Övertid och övertidsersättning för lärare och vägledare

Övertid ska vara beordrad och ersättas med pengar

Som lärare eller studie- och yrkesvägledare kan du ibland beordras av din rektor att arbeta mer tid än vad som finns i ditt arbetsschema. Den tiden räknas som övertid och ska ersättas med extra pengar eller extra ledighet. Övertiden ska vara godkänd av din chef i förväg och får bara användas för oförutsedda situationer.

Johnér Bildbyrå AB+46 8 644 83 30www.johner.seinfo@johner.sesales@johner.se

Om din rektor vill att du ska arbeta mer tid än vad som finns i ditt arbetstidsschema är det övertid. För att kunna få övertid måste du ha ett arbetstidsschema där det tydligt framgår när du börjar på morgonen och när du slutar på eftermiddagen.

Övertid ska bara användas för oförutsedda situationer och får inte planeras in i verksamheten från början. Det är därför viktigt att du tidigt talar om för din rektor om dina arbetsuppgifter inte ryms inom ditt arbetstidsschema.

Arbetsmiljöverket är i sina föreskrifter Organisatorisk och Social Arbetsmiljö AFS 2015:4 (OSA)länk till annan webbplats 9 § tydligt med att arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas inte får leda till ohälsosam arbetsbelastning.

Rektorn ska beordra och godkänna övertiden

Det är alltid din chef som ska beordra eller godkänna din övertid. Tänk på att det är ovanligt att en rektor använder uttrycket ”Jag beordrar dig”. Istället används ofta uttryck som ”Du ska/måste/behöver”, ”Jag förväntar mig”, ”Jag vill” eller ”Det måste/behöver göras”. Om du är osäker är det viktigt att du i förväg reder ut med din rektor om det handlar om övertid eller inte.

Övertiden ska ersättas med pengar

Övertid ersätts i första hand med pengar. Hur stor ersättningsnivån är beror på vilket kollektiv­avtal du tillhör. Om du och arbetsgivaren är överens kan du istället kompenseras med ledighet.

Observera att kompensationsledighet för övertid, med enstaka undantag, aldrig är timma för timma. Villkoren i avtalen är bättre än så och avtalen ska följas av båda parter. Acceptera inte ”informella” system för hantering av övertid i form av att ”flexa”, ”kompa” eller ”kvitta”.

Läs mer om vad som gäller i ditt kollektivavtal.


Planera din arbetstid

Planera din arbetstid

Planera och ordna din tid på bästa sätt. Vårt verktyg hjälper dig att hålla koll på din arbetstid.

Håll koll på din arbetstid - gå till verktyget