Planera din arbetstid

Arbeta inte gratis – ha koll på din arbetstid!

Du som är lärare med lov och ferier — privat eller kommunal anställning — har som medlem tillgång till ett praktiskt verktyg för att hålla koll på den reglerade arbetstiden.

För stora delar av lärarkåren tillämpas inte arbetstidsreglerna på det sätt som lagstiftare och avtalsslutande parter har avsett. Det ”gränslösa arbete” som blir följden är oförenligt med gällande lag och avtal. Det visar exempelvis Lärarnas Riksförbunds egna undersökningar.

För att komma till rätta med det här problemet är det viktigt att hålla koll på sin arbetstid, vilket verktyget hjälper dig med.

Gå till Arbetstidsverktyg