Rast, paus och vila för lärare och vägledare

Du har rätt till rast och paus varje arbetsdag

Under din arbetsdag har du rätt till rast efter högst fem timmars arbete. På rasten behöver du inte stå till arbetsgivarens förfogande, och du kan till exempel lämna skolan om du skulle vilja. Du har dessutom rätt till kortare pauser. Pauserna bör läggas in i ditt arbetstidsschema.

Kaffekoppar och godis med LR-loggor

Rast

Alla som arbetar har rätt till rast senast efter fem timmars arbete enligt Arbetstidslagen § 15 Länk till annan webbplats.. Raster ska alltid schemaläggas och räknas inte in i arbetstiden. Du får alltså inte betalt under din rast.

Rast innebär att du inte står till arbetsgivarens förfogande. Det betyder att du har rätt att lämna skolan, stänga av telefonen och inte vara tillgänglig.

Arbetstidslagen anger inte hur lång rasten ska vara, men praxis på svensk arbetsmarknad är att en lunchrast är mellan 30 och 60 minuter lång, där minimum är 30 minuter.

Tänk på att du ska hinna avsluta lektionen, få ut elever, plocka undan och lämna in eventuellt material innan din lunchrast börjar. På samma sätt ska du hinna hämta det material du behöver, förflytta dig och plocka fram inför nästa lektion efter det att din lunchrast slutar. Du behöver alltså tid både före och efter din rast för att verkligen kunna vara ledig minst 30 minuter. Hur mycket tid du behöver beror på vilken undervisning du har och åldern på eleverna.

Du har både rättighet och skyldighet att ta din lagstadgade rast.

Pedagogisk lunch

Tänk på att om du förväntas äta så kallad pedagogisk lunch med dina elever på skolan så räknas det som arbetstid. Du ska då ha din rast före eller efter den pedagogiska lunchen.

Måltidsuppehåll

Om något oförutsett inträffar som gör att du inte har möjlighet att ta din rast så kan den, enligt Arbetstidslagen § 16 Länk till annan webbplats., bytas ut mot ett måltidsuppehåll. Måltidsuppehåll innebär att du inte får ut din lunchrast, men du får möjlighet att snabbt äta något. Måltidsuppehåll räknas som arbetstid. Det innebär att du ska korta av din arbetsdag motsvarande tid. Om det inte går räknas den inarbetade rasten som övertid.

”Om du har svårt att hinna med dina arbetsuppgifter så kanske du börjar hoppa över rasten eller använder förtroendetiden för sådant som du skulle ha hunnit med under dagen. Det är ingen hållbar lösning.”

Carina Murblad, lokalombud. Läs artikeln "Jobba inte gratis"

Paus

Utöver rast har du enligt Arbetstidslagen § 17 Länk till annan webbplats. rätt till kortare avbrott från arbetet, det vill säga pauser. Paus innebär ett kortare avbrott där du exempelvis kan ta en kopp kaffe eller gå på toaletten. Pauserna räknas in i arbetstiden.

Längden på och omfattningen av pauserna är inte reglerad i lagen, men lagen säger att arbetsgivaren är skyldig att organisera arbetet så att arbetstagaren kan ta de pauser som behövs utöver rasterna. Om det är svårt att få reella pauser under arbetsdagen ska arbetsgivaren på förhand ange arbetspausernas längd och förläggning. För lärares del bör alltså pausen läggas in i arbetstidsschemat.

Vila

Arbetstidslagens §§ 13-14 Länk till annan webbplats. innehåller regler för dygns- och veckovila. För lärare blir dessa regler normalt aktuella i samband med lägerskolor, klassresor och liknande.

Dygnsvila

Du ska ha minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar. Man kan i centrala kollektivavtal göra avvikelser från detta, vilket är vanligt förekommande.

Veckovila

Du ska ha minst 36 timmars sammanhängande veckovila för varje period om sju dagar. Man kan i centrala kollektivavtal göra avvikelser från detta.
Här hittar du det kollektivavtal som gäller för dig.

ATT FÅ RASTER OCH PAUSER VARJE DAG ÄR LAGSTADGAT

Rastfakta

Arbetstidslagen § 15:

  • Med raster förstås sådana avbrott i den dagliga arbetstiden under vilka arbetstagarna inte är skyldiga att stanna kvar på arbetsstället.
  • Arbetsgivaren ska på förhand ange rasternas längd och förläggning så noga som omständigheterna medger.
  • Rasterna ska förläggas så, att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Rasternas antal, längd och förläggning ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena.

Pausfakta

Arbetstidslagen § 17:

  • Arbetsgivaren ska ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver rasterna.
  • Om arbetsförhållandena kräver det, får i stället särskilda arbetspauser läggas ut. Arbetsgivaren ska i så fall på förhand ange arbetspausernas längd och förläggning så noga som omständigheterna medger.
  • Pauser räknas in i arbetstiden.