Undervisningstid med mera varierar för olika tjänster

Statistik från LR – ett stöd för medlemmar

Som stöd till medlemmar presenterar här Lärarnas Riksförbund information om hur mycket under­visning olika lärar­grupper idag genom­för. Stödet är tänkt att fungera som ett under­lag för diskussion med din arbets­givare om undervisning­stid och arbets­belastning.

Covid-19

Observera att vid insamlingen av 2021 års statistik var skolväsendet präglat av pandemin, vilket gör att statistiken bör tolkas utifrån att förutsättningarna inte varit normala.

Mer inom ämnet