Undervisningstid

Statistik kring undervisningstid – ett stöd för medlemmar

Som stöd till medlemmar presenterar här Lärarnas Riksförbund information om hur mycket undervisning olika lärargrupper idag genomför. Stödet är tänkt att fungera som ett underlag för diskussion med din arbetsgivare om under­visnings­tid och arbets­belastning.

Mer inom ämnet