Kollektivavtalet ger dig trygghet i din anställning

Ett paket med rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen

Ett kollektivavtal är en överenskommelse om arbetstagarens och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter på en arbetsplats. Facket förhandlar fram avtalet för att du ska ha trygga och tydliga villkor: lön, arbetsmiljö och försäkringsskydd om du blir sjuk eller arbetslös.

Läs vidare om de olika kollektivavtalen

Vilken sektor gäller för mig?

  • Arbetar du på en kommunal skola gäller avtalet som Lärarnas Riksförbund sluter med Sveriges kommuner och regioner (SKR).
  • Arbetar du på en friskola inom privata sektorn gäller avtalet som Lärarnas Riksförbund sluter med de olika privata arbetsgivarorganisationerna.
  • Arbetar du på en statlig skola gäller avtal som Lärarnas Riksförbund sluter med Arbetsgivarverket.

”Vårt fokus har hela tiden varit att vi ska se till att lärare och studie- och yrkesvägledaren får en bra arbetsmiljö.”

Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund, om #skolavtal18


Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal som tecknas mellan en arbetsgivarorganisation och ett eller flera fackförbund. Kollektivavtal är en del av den så kallade svenska modellen. Avtalet reglerar rättigheter och skyldigheter på din arbetsplats, till exempel din lön, arbetstid, arbetsmiljö och andra anställningsvillkor samt ett försäkrings­skydd om du skulle bli sjuk eller arbetslös. 

Centralt tecknade avtal gäller i hela landet för alla arbetsplatser som är anslutna till arbets­givar­förbundet. Avtalet anpassas sedan ofta på lokal nivå. Ett lokalt avtal tecknas mellan arbetsgivaren lokalt och Lärarnas Riksförbunds LR-förening.

Ett kollektivavtal kan inte tecknas innan båda parter är överens.


Om arbetsgivaren saknar kollektivavtal

Har du en arbetsgivare som inte har något kollektivavtal är det arbetsgivaren som själv sätter villkoren för vad som ska gälla för dig som arbetstagare. Tar du anställning hos en avtalslös arbetsgivare kan det innebära risker för dig. Du måste själv se till att anställningsavtalet tar hand om de delar som normalt finns med i ett kollektivavtal som exempelvis lönenivå, försäkringar och pensionsvillkor. 


Därför är kollektivavtalet viktigt för dig

Därför är kollektivavtalet viktigt för dig

De flesta har ett kollektivavtal, men vad är det egentligen? Och vad är det bra för? LR:s ombudsman Thomas Petersson reder ut begreppen.

Ombudsman Thomas Petersson reder ut begreppen kring kollektivavtalet
Vad innebär det om min arbetsgivare inte har kollektivavtal?

Vad innebär det om min arbetsgivare inte har kollektivavtal?

Att ta anställning hos en arbetsgivare utan kollektivavtal kan vara förenat med betydande risker. Man måste då själv försäkra sig om att det egna anst...

Om arbetsgivaren saknar kollektivavtal

Vad är den svenska modellen?

Kollektivavtalen är en central del av vad som kallas den svenska modellen. Ända sedan början av 1900-talet har arbets­marknadens parter tecknat avtal och kommit överens utan inblandning av riksdag och regering. Parterna, det vill säga facket och arbetsgivarna, agerar i en anda av samförstånd. Bägge tycker att tillväxt, välstånd och en samhälls­ekonomi i balans är av gemensamt intresse. Vi har exempelvis ingen lag­stadgad minimilön. I stället kommer parterna överens om att teckna kollektiv­avtal. Det är detta som kallas den svenska modellen.

Min Trygghet: din guide till försäkringar och ersättningar

MinTrygghet.se Länk till annan webbplats. är ett samarbete mellan Lärarnas Riksförbund, Lärar­förbundet och Lärarförsäkringar. Min Trygghets mål är att informera om försäkringsskydd, både i och utanför kollektivavtalet, och att guida dig till de ersättningar du har rätt till.

Hos Min Trygghet finns information om vem du ska kontakta för att få ersätt­ning exempelvis om du blir sjuk eller skadad, gravid, snart går i pension eller om du blir arbetslös.


Vill du veta mer om kollektivavtal?

Läs mer om vilka regler och förmåner du har som jobbar på en skola med kollektivavtal. Ladda ner eller beställ broschyren Du och dina villkor Länk till annan webbplats..