Kollektivavtalet ger dig trygghet i din anställning

Ett paket med rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen

Ett kollektivavtal är en överenskommelse om arbetstagarens och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter på en arbetsplats. Facket förhandlar fram avtalet för att du ska ha trygga och tydliga villkor: lön, arbetsmiljö och försäkringsskydd om du blir sjuk eller arbetslös.

Olika kollektivavtal

  • Arbetar du på en kommunal skola gäller avtalet som Lärarnas Riksförbund sluter med Sveriges kommuner och landsting (SKL).
  • Arbetar du på en friskola gäller avtalet som Lärarnas Riksförbund sluter med de olika privata arbetsgivarorganisationerna.
  • Arbetar du på en statlig skola gäller avtal som Lärarnas Riksförbund sluter med Arbetsgivarverket.

”Vårt fokus har hela tiden varit att vi ska se till att lärare och studie- och yrkesvägledaren får en bra arbetsmiljö.”

Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund, om #skolavtal18

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal som tecknas mellan en arbetsgivarorganisation och ett eller flera fackförbund. Avtalet reglerar rättigheter och skyldigheter på din arbetsplats, till exempel din arbetsmiljö, lön och andra anställningsvillkor. Kollektivavtal är en del av den så kallade svenska modellen.

Centralt tecknade avtal gäller i hela landet för alla arbetsplatser som är anslutna till arbets­givarförbundet. Avtalet anpassas sedan ofta på lokal nivå. Ett lokalt avtal tecknas mellan arbetsgivaren lokalt och Lärarnas Riksförbunds kommunförening eller särskilda förening. Ett kollektivavtal kan inte tecknas innan båda parter är överens.

Vill du läsa mer om vad ett kollektivavtal är? Och vad är det bra för? Lärarnas Riksförbunds ombudsman Thomas Petersson reder ut begreppen. Därför är kollektivavtalet viktigt för dig.

Om arbetsgivaren saknar kollektivavtal

Har du en arbetsgivare som inte har något kollektivavtal är det arbetsgivaren som själv sätter villkoren för vad som ska gälla för dig som arbetstagare. Tar du anställning hos en avtalslös arbetsgivare kan det innebära risker för dig. Du måste själv se till att anställningsavtalet tar hand om de delar som normalt finns med i ett kollektivavtal som exempelvis lönenivå, försäkringar och pensionsvillkor.

Vill du veta mer om kollektivavtal?

Läs mer om vilka regler och förmåner du har som jobbar på en skola med kollektivavtal. Ladda ner eller beställ broschyren Du och dina villkor länk till annan webbplats.

Vad innebär det om min arbetsgivare inte har kollektivavtal?

Vad innebär det om min arbetsgivare inte har kollektivavtal?

Att ta anställning hos en arbetsgivare utan kollektivavtal kan vara förenat med betydande risker. Man måste då själv försäkra sig om att det egna anst...

Om arbetsgivaren saknar kollektivavtal

Vad är den svenska modellen?

Kollektivavtalen är en central del av vad som kallas den svenska modellen. Ända sedan början av 1900-talet har arbets­marknadens parter tecknat avtal och kommit överens utan inblandning av riksdag och regering. Parterna, det vill säga facket och arbetsgivarna, agerar i en anda av samförstånd. Bägge tycker att tillväxt, välstånd och en samhälls­ekonomi i balans är av gemensamt intresse. Vi har exempelvis ingen lag­stadgad minimilön. I stället kommer parterna överens om att teckna kollektiv­avtal. Det är detta som kallas den svenska modellen.

Min Trygghet: din guide till försäkringar och ersättningar

MinTrygghet.selänk till annan webbplats är ett samarbete mellan Lärarnas Riksförbund, Lärar­förbundet och Lärarförsäkringar. Min Trygghets mål är att informera om försäkringsskydd, både i och utanför kollektivavtalet, och att guida dig till de ersättningar du har rätt till.

Hos Min Trygghet finns information om vem du ska kontakta för att få ersätt­ning exempelvis om du blir sjuk eller skadad, gravid, snart går i pension eller om du blir arbetslös.

Olika avtal löper ut under olika tidpunkter.

Olika avtal löper ut under olika tidpunkter.

Olika avtal löper ut under olika tidpunkter. Här kan du se löptiden för just ditt befintliga avtal. Vill du läsa om respektive avtal, se menyn till vä...

Översikt avtal och löptider

Knegdeg: Din pengar med och utan kollektivavtal

Knegdeg.se förklarar vad kollektivavtal kan betyda för din ekonomi. Här får du reda på vad avtalet kan vara värt i pengar vid olika händelser i livet.

Se skillnaden och räkna ut vad du just tjänar på kollektivavtal

LÄRARNAS SAMVERKANSRÅD

I de flesta centrala kollektivavtal samarbetar Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet genom en gemensam part som kallas Lärarnas Samverkansråd. Rådet bildades genom ett avtal om samverkan mellan de två förbunden.

Samverkansrådets styrelse utgörs av de båda förbundspresidierna som också är förhandlings­delegation. Viktigare frågor behandlas av samverkansrådets fullmäktige som består av de båda förbundsstyrelserna. Lärarnas Samverkansråd ska vara enigt när förslag till beslut läggs. Alla beslut som är bindande för de båda förbunden fattas av respektive förbundsstyrelse.

På lokal nivå är de två förbunden part var för sig, men samverkar på det sätt som de kommer överens om lokalt.

Avtalet om samverkan innebär också att de båda lärarorganisationerna är ense om att inte rekrytera varandras yrkesverksamma medlemmar.