Temperaturen stiger!

Temperaturen stiger i avtalsrörelsen. I dag den 31 mars löper nämligen det nuvarande avtalet HÖK18 ut för kommunalt anställda lärare och studie- och yrkesvägledare. Sedan januari har Lärarnas Riksförbund tillsammans med Lärarförbundet intensivt förhandlat med vår motpart Sveriges kommuner och regioner, SKR. Än är vi inte överens men nu startar slutspurten där vi kämpar ända in i kaklet för bättre arbetsvillkor för medlemmarna.

Lärarnas Riksförbund gick in i avtalsrörelsen med tydliga och skarpa krav att få till ett avtal som kommer till rätta med lärarnas arbetsbelastning, som garanterar en god löneutveckling genom hela yrkeslivet och som tar ett samlat grepp om kompetensutvecklingens kvalitet och relevans. En helt avgörande utgångspunkt var och är att det som skrivs ner också utförs i praktiken i varje kommun, på varenda skola.

Våra krav är inte bara högst rimliga, de är också helt nödvändiga. Rapport efter rapport visar med all tydlighet att kommunerna inte levt upp till det nuvarande avtalets intentioner. Trots löften om minskad arbetsbelastning och en lönestruktur som premierar erfarenhet, har vi inte sett en tillräcklig förändring i praktiken. Ytterligare ett område där arbetsgivarna brustit i sitt ansvar är kompetensutvecklingen. Det har visat sig att lärarkollektivet fått långt färre antal timmar relevant kompetensutveckling än vad avtalet faktiskt stipulerar.

Arbetsmiljö var en central del av HÖK18, att det lokalt och på varje skola skulle systematiskt arbetas med lärarnas arbetsmiljö. På de skolor där sådant arbete har bedrivits upplever lärarna att deras arbetsbelastning har minskat. Tyvärr är dessa skolor för få. Lärarnas Riksförbunds undersökning i höstas visade att endast var fjärde svarande medlem uppgav att det på deras skola bedrevs ett systematiskt arbete kring arbetstid och arbetsbelastning. En mycket klar majoritet av de svarande lärarna bedömde sin arbetsbelastning som alldeles för hög. Därför har vi varit väldigt tydliga i årets förhandlingar med att det på varje skola verkligen ska bedrivas ett lokalt arbetsmiljöarbete.

Ett annat viktigt krav har varit en ny lönestruktur. Erfarenhet måste i mycket högre utsträckning löna sig och vi måste säkerställa en god löneutveckling genom hela yrkeslivet. Det är helt avgörande för att fler ska välja lärarutbildningen och för att erfarna och kompetenta lärare ska vilja stanna kvar i yrket. Det är inte klokt att hälften av lärarutbildningarna fortsatt innebär en ekonomisk förlustaffär för individen, samtidigt som det saknas tiotusentals legitimerade lärare.

"Det är inte klokt att hälften av lärarutbildningarna fortsatt innebär en ekonomisk förlustaffär för individen, samtidigt som det saknas tiotusentals legitimerade lärare."

Åsa Fahlén


Den svenska skolan befinner sig i ett allvarligt läge, något som gör det ännu viktigare att få till ett avtal som gör skillnad och som säkerställer att alla delar av avtalet följs. Redan före coronapandemin dignade kommunerna under ansvaret att finansiera skolan. Till följd av pandemin försöker arbetsgivarna motivera dåliga löneförhöjningar med hänvisning till coronakrisen och det ännu svårare ekonomiska läget. Det finns kommuner som hellre hankar sig fram med obehöriga än betalar sina lärare vad som krävs! På alltför många håll ökar lärarnas redan tunga arbetsbelastning på grund av de nedskärningar som nu görs. Det håller inte och det brådskar med förändring.

Om kommunerna tar skolan och lärarbristen på allvar och på sikt vill säkerställa alla elevers rätt till undervisning av legitimerade lärare, måste de nu inse allvaret och erkänna lärarnas betydelse.

Nu är det tid för leverans!

Åsa Fahlén
Förbundsordförande Lärarnas Riksförbund


Till varje avtalsblogg finns en film som kortfattat beskriver vårt yrkande.
Följande film publicerades på sociala medier den 31 mars 2021.