Ett paket med omställning och pensioner landade lagom till jul

Efter en minst sagt utdragen procedur med sin upprinnelse dels i januariavtalet från 2019 och dess krav på reformeringen av anställningsskyddet, dels i årsgamla fackliga yrkande på ökad avsättning till pensioner landade ett paket med omställning och pensioner lagom till jul. Som med alla paket i juletid innehåller det delar med riktigt efterlängtat innehåll, men också sådant som man hade velat returnera om möjligheten funnits …

Publicerad Av

Till det efterlängtade innehållet hör en rejäl ökning av avsättning till pensioner. En alldeles nödvändig sådan för att framtida pensionärer ska få en dräglig inkomst att leva på och för att matcha nivåerna inom privat och statlig sektor. Samtidigt sker ett skifte så att den förmånsbestämda pensionen fasas ut och att helt premiebestämt pensionssystem införs från 2023. Den stora majoriteten av Lärarnas Riksförbunds medlemmar vinner på ett sådant skifte, men det finns en mindre grupp med möjlighet till en sen lönekarriär som skulle kunna ha tjänat på att kunna ligga kvar i det förmånsbestämda systemet. Ingen blir dock av med en redan intjänad förmånsbestämd pension. Till den lite mindre önskade delen av denna klapp hör även en höjd lägsta uttagsålder och en längre tid för tidsbegränsat uttag.

En rejäl smällkaramell är det nya omställningsavtalet och dess möjligheter till studieledighet med lön. I grunden finns en ny lagstiftning med möjlighet till upp till 44 veckors studier med studiebidrag från CSN och omställningsavtalet ”toppar upp” detta med ersättning upp till 80 procent av lönebortfallet. Studierna ska stärka arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden. Detta bör leda till väsentligt förbättrade möjligheter för lärare att läsa till ett ämne eller utöka sin behörighet till ett till stadium. Att det dessutom finns möjlighet till ytterligare stöd i upp till fyra terminer gör inte saken sämre! Omställningsavtalet ger dessutom ökat stöd vid arbetslöshet och för den som tvingats avsluta sin anställning på grund av ohälsa.

"En rejäl smällkaramell är det nya omställningsavtalet och dess möjligheter till studieledighet med lön."

Ingrid Lindholm, förhandlingschef Lärarnas Riksförbund


Till det man om möjligt hade plockat bort ur paketet och returnerat eller bytt hör en del förändringar i de allmänna villkoren. De rör bland annat en uppstramning av bestämmelsen kring ledighet vid lön för enskild angelägenhet och en förkortning av lönetrappan vid omplacering. Även bytet från sakliga grund till särskilda skäl som kommer med den nya LAS hade jag gärna skickat tillbaka. Å andra sidan har vi fått en förlängning av uppsägningstiden från arbetsgivarens sida vid projektanställning. Vi har fått den nya anställningsformen särskild visstidsanställning med dess kortare tid för konvertering till tillsvidareanställning och företrädesrätt till återanställning. Vi har dessutom fått, inte att förglömma, den för LR viktiga frågan om att inga undantag ska kunna göras i samband med turordning vid arbetsbrist.

Så här i juletid är ju frågor om gemenskap och sammanhållning särskilt i fokus. Jag kan konstatera att sammanhållningen på den fackliga sidan av förhandlingsbordet har varit total. Inte bara mellan Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, utan mellan samtliga förbund på den kommunala sektorn. Vi har lojalt stöttat varandra och motat bort de frågor som varit särskilt viktiga för något förbund och gemensamt hittat de områden där vi har kunnat gå arbetsgivaren till mötes. Detta är en enorm styrka vid ett förhandlingsbord och jag konstaterar med tillfredsställelse att det ger klar mersmak!

Med detta vill jag önska er en riktigt god jul och en riktigt skön och välförtjänt julledighet.

Ingrid Lindholm
Förhandlingschef Lärarnas Riksförbund


Ingrid Lindholm

Förhandlingschef, Lärarnas Riksförbund

Mejla